Kommunikasjonsstudenter på besøk til Mørenot Offshore

PR, kommunikasjon og media studenter fra Høgskulen i Volda (HVO) var nylig på besøk hos Mørenot Offshore, for å lære om den maritime bransjen og fikk høre om erfaringer fra et leverandørperspektiv.

Studenter Hos Mørenot
Studenter fra PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda på besøk hos Mørenot Offshore, F.v: Håkon Følsvik (HVO), Arnfinn Ingjerd (Maritimt Forum), Sondre Steinsholm (HVO), Bjørn Nogva (Mørenot Offshore), Martin Giskegjerde (HVO) og Amanda Ramstad (HVO). Tauet på bilde er Plexus®, 50mm med en bruddstyrke på 225 tonn. Et produkt Mørenot produserer på egen fabrikk på Hildre på Sunnmøre. Levert til slepeoperasjoner og til fortøyning.

Studentene er engasjert i et prosjekt sammen med Maritim Bransjeforening i Norsk Industri knyttet til Verftskonferansen 2021. For å være forberedt til Verftskonferansen, må studentene sette seg inn i hva den maritime næringen omhandler og hvordan det fungerer. Besøket hos Mørenot hjalp dem med å få et innblikk i utstyrsleverandørene sin rolle i klyngen.

I den anledning ble det avtalt med Maritimt Forum Nordvest og Mørenot Offshore med et besøk hos sistnevnte. Daglig leder for Mørenot Offshore Bjørn Nogva, holdt en informativ og interessant presentasjon om selskapet og den maritime bransjen generelt. Mørenot ble etablert i 1913, og har siden da vokst lokalt, nasjonalt og internasjonalt til en gruppe med 800 ansatte på over 30 lokasjoner, og 1,3mill NOK i omsetning. Mørenot produserer og leverer i dag til fiskeri, oppdrett og til offshorenæringer. Mørenot Offshore som er en del av Mørenot gruppen, leverer til flere typer fartøy, primært innen offshore og oljeleting, med kunder world wide. Hovedfokus for Mørenot Offshore er komplette avanserte slepeutstyr rettet imot seismikknæringen, men er også en leverandør til lokale verft og rederi.

I tillegg holdt Maritimt Forum Nordvest et innlegg om maritim klynge generelt.

Studentene har tidligere besøkt Ulstein Verft for å få et innblikk i næringen, men Verftskonferansen er for så mange flere enn bare verftene.

- Å ta et dypdykk inn i en leverandørs perspektiv, ga oss et mer nøyaktig bilde. Nå er vi klare for Verftskonferansen, sier Martin Giskegjerde på vegne av studentene.