KrF vil opprette CO2 fond

KrF i Møre og Romsdal fikk med seg landsmøtet til å programfeste et CO₂-fond.

Harry Valderhaug
Harry Valderhaug er ordførar i Giske kommune og førstekandidat for KrF i fylket.

Dermed er et CO₂-fond en del av KrF sitt program. Fondet skal bidra til å støtte utvikling og ombygging til klimavennlige løsninger for norsk innenriks skipsfart.

– Dette er ei sak vi har hatt nær dialog med Maritimt Forum om, og nå blir det viktig for KrF å jobbe for dette fondet inn mot regjeringen og en eventuell ny regjeringsplattform. sa Harry Valderhaug. Han er ordfører i Giske og førstekandidat for KrF i fylket.

Internasjonal skipsfart står for 2,9 prosent av verdens CO2–utslipp. Norsk maritim næring vil gå foran og ta et maritimt lederskap i kampen mot klimautfordringene. Målet er å få en klimanøytral norsk flåte innen 2050.

- Maritimt Forum er svært fornøyd med KrF sitt landsmøtevedtak og ønsker at andre parti skal følge etter, sier daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest. Næringen vil at CO2-avgiften skal knyttes opp til et eget CO2-fond på lik linje med NOx-fondet. Dette vil fungere som et incentiv for utvikling av grønn teknologi.

I Klimameldingen la Regjeringen opp til nesten en firdobling av CO2-avgiften på diesel fram mot 2030 fra 590 kr i dag til 2000 kr per tonn i 2030, men dette forslaget fikk ikke flertall i Stortinget nå i april.

- Diskusjonen om størrelsen på CO2-avgiften vil sikkert fortsette, men prinsippet om å opprette et CO2 fond kan vedtas før denne diskusjonene er avsluttet. I Norge har vi kompetansen, interessen og viljen til å utvikle løsninger både vi og verden trenger, sier den daglige lederen i Maritimt Forum Nordvest.