Stortinget vil etablere sterkere regional tilstedeværelse

Flertallet i Stortinget vil ikke flytte hovedkontoret for nye, sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt ut av Oslo, men vil i stedet etablere en sterkere regional tilstedeværelse.

Steinar Reiten
- Vi har fått et bredt flertall for sterkere regional tilstedeværelse gjennom regionskontorer, sier Steinar Reiten (KrF) i Næringskomiteen.

Flertallet som består av alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet, vil ikke flytte hovedkontoret fra Oslo, men vil be regjeringen starte et utredningsarbeid med målsetting om å etablere sterkere regional tilstedeværelse i nærheten av de viktigste eksportmiljøene rundt om i landet.

Slik lyder vedtaket: «Stortinget ber regjeringen utrede en sterkere regional tilstedeværelse for Eksportfinansiering Norge, ut fra en målsetting om sterkere regional tilstedeværelse i viktige eksportregioner, og komme tilbake til Stortinget med saken.»

- Vi er selvsagt ikke fornøyd med vedtaket. Vi mener at en lokalisering av hovedkontoret nærmere brukerne ville være gunstig for å kunne få økt verdiskaping og eksport. Samtidig inneholder vedtaket positive elementer det er mulig å bygge videre på, men en regionalisering forutsetter at regionskontorene får makt og myndighet, sier daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest.

Steinar Reiten (KrF) er Møre og Romsdal sin eneste representant i Næringskomiteen, og han sier:

- Vi har fått et bredt flertall for sterkere regional tilstedeværelse gjennom regionskontorer, og samtidig sikret ro i prosessen med å slå sammen Eksportkreditt Norge AS og GIEK til nye Eksportfinansiering Norge. Regjeringen fått en klar bestilling om å utrede en sterkere regional tilstedeværelse og det tror vi vil bli godt mottatt av næringslivet både i Møre og Romsdal og andre regioner som utgjør tyngdepunkter for eksportrettet næringsliv.

Les mer fra behandlingen i Stortinget her.