Norge mangler 800 grønne skip for å nå klimamålene

Tempoet i det grønne maritime skiftet burde vært høyere.

Future Of The Fjords
Future of the Fjords.

Norge trenger 700 lavutslippsskip og 400 nullutslippsskip innen 2030 for å nå klimamålene. Om tre år ligger vi an til å ha totalt 300 “grønne” skip, sier Magnus Strandmyr Eide i DNV til Skipsrevyen.

- En opptelling for 2019 viste at vi hadde 189 null- og lavutslippsskip i norske farvann; i all hovedsak lavutslippskip med LNG eller batterihybridisering, sier Eide. På samme tid var det 78 skip med lav og nullutslipp i ordreboken, med forventet operasjon i Norge – hvilket indikerer at vi kan forvente å ha rundt 300 skip innen et par-tre år, sier Eide.

Dermed mangler Norge fortsatt 800 grønne skip for å nå klimamålene i 2030. Og det er før SSB tabben er tatt hensyn til i klimaregnskapet. Bildet er altså enda verre, eller enda bedre, alt ettersom man ser det. For mens klimamålene synes å ligge enda dårligere an enn det man først antok, så skulle det ligge vel til rette for norske verft som spesialiserer seg på ombygging og nybygg av lavutslipp- og nullutslippskip.

Det er passasjerskip som topper statistikkene, også i ordrebøkene. Det spesielt er fiskeflåten som henger etter, men viser oversikten at det er fiskeflåten som står for den største andelen av skip i ordreboken for grønn ombygging i årene som kommer. 59 prosent av den flåtefornyelsen som er planlagt dreier seg om elektrifisering og batteridrift.

Les hele artikkelen i Skipsrevyen her.