Rapport fra Årsmøte 2021

Svein Leon Aure ble gjenvalgt som styreleder i Maritimt Forum Nordvest på Årsmøtet 8. juni. Han fikk med seg to nye styremedlemmer.

Svein Leon Aure
Svein Leon Aure ble gjenvalgt som styreleder i Maritimt Forum Nordvest.

Årsmøte i Maritimt Forum Nordvest ble avholdt tirsdag 8. juni. Svein Leon Aure ble gjenvalgt som styreleder for ett år.

Inge-Jonny Hide fra Myklebust Verft rykket opp fra vara til fast plass. Ny i styret er også rektor Helene Hanken fra Fagskolen.

Styret i stiftelsen ser nå samlet slik ut:

Valgt for 2021 - 23:

Styreleder: Svein Leon Aure, Sverre Farstad AS (gjenvalg kun for 21-22) – vara Dag Vikestrand, Vard (ny)

Styremedlem: Anette Bonnevie Wollebæk, Kongsberg (gjenvalg) - vara Runar Haddal, Kongsberg (gjenvalg)

Styremedlem: Helene Hanken, Fagskolen (ny) – vara Annik Magerholm Fet, NTNU (gjenvalg)

Styremedlem: Inge Jonny Hide, Myklebust verft, ny – vara Helge Ervik, Rostein (gjenvalg)

Nytt varamedlem siden Hide ble fast medlem: Asmund Sætre, Brunvoll (ny for 21-22).

Ikke på valg, valgt for 2020-2022:

Arne Otto Rogne, Fellesforbundet – vara Chris Remøy, NITO

Tore Johan Øvstebø, Ålesund kommune – vara Knut Erik Engh, Ulstein kommune

Trond Dyb, Sjøoffisersforbundet - vara Ulf Brekke, Maskinistforbundet

Marte Outzen, Brunvoll – vara Inge Johnny Hide, Myklebust Verft.

Regnskap: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2020. Regnskapet viste et overskudd på kr. 79 693,-. Stiftelsen har en egenkapital på kr. 1.159.883,-.

Årsmelding for 2020 ble godkjent. Les denne her: Årsmelding 2020

Valgkomite: Avtroppende valgkomite besto at Geir Hjelle, Maritime Support Group, Kirsti Gjørvad, Brunvoll Volda og Arvid Sundli, Brattvaag Electro. Som ny valgkomite ble følgende valgt: Kirsti Gjørvad, Brunvoll Volda (gjenvalg), Rolf Fiskerstrand, Fiskerstrand verft (ny) og Glen Bradly, Rostein (ny).Helene Hanken
Rektor Helene Hanken, Fagskolen i Møre og Romsdal er valgt som nytt styremedlem i Maritimt Forum Nordvest.