Vard fortsetter å tape penger

Også for 2020 leverte verftskonsernet Vard et regnskap med underskudd i milliardklassen.

Vard Brattvaag
Vard har tre verft i Møre og Romsdal, samt verft i Brasil, Vietnam og Romania. Her ser vi Vard Brattvaag.

I årsmeldingen framgåpr det at ordinært resultat før skatt ble minus 1,86 milliarder, mot om lag 2 milliarder i 2019. Inntektene i 2020 var på 6,5 milliarder, mot nærmere 8 milliarder i 2019. Driftsresultat var på minus 1 milliard mot nærmere 1,6 milliarder i 2019.

Vard er eid av italienske Fincantieri, som har gitt Vard Group store lån. Ifølge årsmeldingen er lånet fra eierne nå på totalt 500 millioner euro, tilsvarende omtrent 5 milliarder kroner.

Vard Group har hatt negative tall siden oljeprisfallet i 2014. Siste år med lønnsomhet var i 2013. Summerer man opp årsresultatet før skatt for perioden har selskapet gått 9 milliarder i underskudd.

Vard var gjennom en stor omstilling i perioden etter oljeprisfallet, som førte til omtrent et bortfall av offshorefartøy som den viktigste fartøygruppen verftene bygget. Det ble bygget opp kompetanse på å bygge cruiseskip, og da særlig mindre cruiseskip til ekspedisjonsmarkedet. Derfor kom covid-19 som et stort tilbakeslag.

Ifølge årsmeldingen ble cruisemarkedet sterkt påvirket av pandemien, og var hemmende for aktiviteten i markedet. Vard mener nå det er en bedring markedet. De viser til uttalelser fra de viktigste cruiseoperatørene som er positive til utviklingen av markedet som følge av økt vaksinasjonsgrad.

– Ekspedisjonscruise er nisjemarkedet som virker å være i den beste situasjonen til å starte å vokse igjen etter som investeringer i nye fartøy fra rederier var i en oppstartsfase før pandemien, heter det i årsmeldingen.

Det pekes også på at 2020 var starten på gjenopprettingen av offshoremarkedet. For Vards del ble det gjenspeilet med ordre for servicefartøy til offshore vind (SOV) og et kabelleggingsfartøy.

I løpet av 2020 leverte de norske verftene 9 fartøy, mens ytterligere et fartøy ble levert fra av konsernets verft i Vietnam.

I 2020 inngikk konsernet kontrakt for levering av en kabellegger og to fiskefartøy. I tillegg, åtte multifunksjons offshorefartøy, et fartøy for offshore vind og et fiskefartøy for bygging i Vietnam.

Ordreboka besto på slutten av året 28 fartøy, der 13 ved datterverftet i Vietnam.