Dag Vikestrand ny styreleder i Maritimt Forum Nordvest

Dag Viksestrand, verftsdirektør Vard Brattvag, er valgt til ny styreleder i Maritimt Forum Nordvest.

Dag Vikestrand
Dag Vikestrand. (Foto: Henrik Vedde).

Maritimt Forum Nordvest avholdt årsmøte tidligere denne uken.

Dag Vikestrand etterfølger Svein Leon Aure, Norwind, som har vært styreleder de siste fire årene.

Etter valget ser styret nå slik ut

Valgt for 2022-23:

Styreleder Dag Vikestrand, Vard – vara Kjell Norvoll, Nogva

Valgt for 2022-24:

Chris Remøy, NITO/Nordnesgruppen – vara Arne Otto Rogne, Fellesforbundet

Knut Erik Engh, Ulstein kommune - vara Tore Johan Øvstebø, Ålesund kommune

Ulf Brekke, Maskinistforbundet - Trond A. Dyb, Sjøoffisersforbundet

Marte Outzen, Brunvoll – vara Joar Gjerde, Intership

Ikke på valg 2021-23:

Anette Bonnevie Wollebæk, Kongsberg - vara Runar Haddal, Kongsberg,

Helene Hanken, Fagskolen – vara Annik Magerholm Fet, NTNU,

Inge Jonny Hide, Myklebust verft, – vara Helge Ervik, Rostein,

Les mer om Årsmøtet her.