Elise Fiske blir ny daglig leder for Maritimt Forum Nordvest

Elise Fiske går inn i en nøkkelrolle for den maritime næringen på Nordvestlandet.

Elise Dag Arnfinn
Elise Fiske blir ny daglig leder i Maritimt Forum Nordvest. Til venstre styreleder Dag Vikestrand og til høyre avtroppende daglig leder Arnfinn Ingjerd.

Elise Fiske (26) blir ny daglig leder for Maritimt Forum Nordvest. Elise Fiske går inn i en nøkkelrolle for den samlede maritime næringen på Nordvestlandet. Hun tiltrer stillingen 1. mars neste år.

– Vi er overbevist om at Elise vil være en sterk og tydelig stemme for den norske maritime næringen, med hjelp fra alle de 130 medlemsbedriftene vi har i nordvest, sier Dag Vikestrand, styreleder i Maritimt Forum Nordvest.

Elise Fiske er opprinnelig fra Fræna og bosatt i Ålesund. Hun har erfaring fra ulike stillinger i helsevesenet kombinert med tidligere politisk engasjement både lokalt og regionalt. Gjennom sitt politiske virke har hun opparbeidet seg god kunnskap om de politiske prosessene og har et stort nettverk.

– I vår havregion er dette en skikkelig drømmejobb. Jeg gleder meg til å dele kunnskap og framsnakke de sentrale politiske temaene som vil gjøre en forskjell for maritim nærings vekst fremover, sier Elise Fiske.

Hun tar over som daglig leder etter Arnfinn Ingjerd, som har hatt stillingen i snart 14 år. I en overgangsfase frem mot sommeren 2023 vil disse to jobbe sammen. Fiske vil i sin nye jobb også dra veksler på et godt sammensatt styre med bred erfaring og kontaktflate.

Flere nyheter