- Mye positivt i det grønne industriløftet

Maritimt Forum mener det grønne industriløftete som regjeringen la fram i går, inneholder mye positivt, men det er behov en konkretisering før det virkelig kan bety noe.

Industriløftet
Statsminister Jonas Gahr Støre (til høyre) og næringsminister Jan Christian Vestre presenterte Industriløftet hos Rosenberg Verft i Stavanger. (Foto: Norsk Industri)

Regjeringa vil satse på sju område: Havvind, hydrogen, batteri, maritim industri, CO2-handtering, og skog og bioøkonomi.

- Planen er ambisiøs og peker i en riktig retning, men det er behov konkretisering, sier daglig leder Arnfinn Ingjerd som leder Maritimt Forum Nordvest.

I alt 100 tiltakspunkter ble presentert. Ett av punktene gikk på klimapartnerskap i utvalgte næringer.

– Dette er fremtidsrettet, men det er flere tiltak som ikke er omtalt i planen slik som for eksempel differansekontrakter og CO2-fond. Regjeringen uttrykker i det grønne industriløftet på ny sin sterke vilje til å satse på havvind.

– Veldig bra. Satsingen er nå i ferd med å materialisere seg i konkret politikk. Vi ser frem til konsesjonstildelinger på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II våren 2023.

I et av de 100 tiltakspunktene fremkommer det «at regjeringen vil fortsette å styrke Eksfins rolle som virkemiddel for store, nye prosjekter innen grønn industriutvikling». Regjeringen vil utrede behovet for økte rammer, ta økt risiko og bidra til å realisere flere store, grønne industriprosjekter de neste årene. – Det er helt i tråd med hva Maritimt Forum har sagt over tid om Eksfin sin rolle.

Skipsverftene i Norge står i en krevende tid. Regjeringen vil se på handlingsrommet i EØS-avtalen for å kunne sikre norske verft flere offentlige oppdrag.

– Ingenting er bedre. Vi har sett at oppdrag går ut av landet samtidig som vi mener det er handlingsrom i EØS-avtalen til å styre kontraktene inn mot norske verft. I statsbudsjettet til høsten bør regjeringen i tillegg forsere arbeidet med bygging av standardiserte fartøy til Sjøforsvaret, avslutter den daglige lederen i Maritimt Forum Nordvest.

- Ikkje mye nytt

Styreleder i Ulstein Group, Gunvor Ulstein, er ikkje trygg på at hjelpa frå regjeringa kjem raskt nok for verfta.

– Eg synest det er mykje opp igjen det same som er sagt før, men no er det pakka inn i eit fint dokument, sa Gunvor Ulstein til NETT NO. Ho ikkje er trygg på at draghjelpa frå styresmaktene kjem raskt nok til å berge ein levedyktig verftsnæring i framtida.

– Eg er redd fpr at medan graset gror, så døyr kua. Det første vi burde slutte med, er å sende skattebetalarane sine pengar ut av landet for å bygge skip der.