Ocean Summit 2022

Maritimt Forum Nordvest inviterte beslutningstakere innen politikk, næringsliv og interesseorganisasjoner til næringspolitisk helaften. Strålende vær,speilblank sjø og snødekte sunnmørske fjell, utgjorde perfekte rammer for faglig påfyll ,diskusjoner og relasjonsbygging.

Ocean Summit
Perfekte maritime rammer for arrangementet
New 9
Klar tale fra næringslivsrepresentanter. Hvilke tiltak må til for at maritim næring skal lykkes i det grønne skiftet. Fra venstre: Thomas Saxegaard (Rederiforbundet) Tore Ulstein (Ulstein) Hans Jørgen Fedog (Green Yard Group) Arne Otto Rogne (Vard) Harald Tom Nesvik (Sølvtrans) Knut Sunde (Norsk Industri) Kristin Truelsen (Brunnvoll)
Os Mørebenk
Mørebenken, fra venstre: Birgitt Oline Kjærstad (SV), Frank Sve (FRP), Helge Orten (H) Jenny Klinge (SP) Per Vidar Kjølmoen (AP)

Maritimt Forum Nordvest arrangerte 3. mars for første gang det som blir en årlig møteplass for beslutningstakere innen politikk og maritime næringer. Arrangementet har fått navnet «Ocean Summit».

– Situasjonen for bransjen har vært komplisert med oljeprisfall, grønn omstilling og pandemi. Det har preget næringen på godt og vondt. Nå er det behov for sette fokus på neste trekk, sier konstituert daglig leder Henrik Dalelid Vedde i Maritimt Forum Nordvest om bakgrunnen for arrangementet. – Vi har samlet aktører som er viktige for å sette kursen framover, oppsummerer Vedde.

Arrangementet starter i Ålesund ombord i den restaurerte sjøbussen MS Bruvik. Underveis på seilasen inn Hjørundfjorden til Sæbø vil deltakerne få innspill fra både rederi, verft, og leverandørindustrien.

Felles mål

Andre del av arrangementet foregikk på Rekkedal Gjestehus i Bondalen. Det ble innledet ved stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen, som fortalte om mørebenkens politiske perspektiv for maritim næring.

– Det er vanskelig samla disse aktørene over tid slik vi får gjort her. Vi veit at når toppledere fra bedriftene, politikken, organisasjoner og akademia møtes, så kan beslutninger bli fattet fort og ting kan bli gjennomført, seier Vedde.

Grønne skiftet: «En perfekt storm»

Viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU, ESA-direktør Gjermund Mathiesen tok for seg det politiske og økonomiske handlingsrommet på vei inn i lav-utslipp samfunnet.

– Det grønne skiftet kan oppleves som «den perfekt storm», som gir muligheter Vi satte fokus på verftenes rolle og finansieringsmuligheter, hvordan utstyrsleverandørene blir påvirket. Rammevilkår for rederiene etter at det ble innført tak på nettolønnsordningen, avslutter Vedde.

Fokus fremover

Saker som ble løftet frem under innleggene og debatten som vi føler det er felles enighet om i bransjen samt godt politisk grunnlag for.

• Å få endret anbudsreglene når det offentlige kjøper skip, der pris blir lagt mindre vekt på og miljø- og helse- og trygghet vektes tyngre.

• Å bevare og styrke nettolønnsordningen.

• Å få innført et CO2-fond, der avgift på CO2-utslipp blir brukt til å støtte investeringer som reduserer utslipp.

• Forsere og trappe opp bygging av standardiserte fartøy til sjøforsvaret.

• Innføre differansekontrakter, som skal dekke prisforskjellen mellom nullutslippsløsninger og annet drivstoff i en overgangsperiode.

• Styrke kompetansegrunnlaget og rekruttering til maritim næring.

• Forskuddgaranti og kondemneringsordningen for offshore skip.