Ny politisk plattform setter agendaen

Maritimt Forum presenterer nå en omfattende politisk plattform. – Vi presenterer den maritime næringens politiske grunnlov, sier Elise Fiske.

Maritimt Forum Samling 08 02 23 1Aa347320B1763Df27Ad585Bb57Fc819
Maritimt Forum sentralt og regionalt har jobbet fram en ny politisk plattform. T.v. bak Karsten Sprenger (Kystrederiene), Thomas Saxegaard (Rederiforbundet), Fride Solbakken (Maritimt Forum for Stavangerregionen), Christine Wiig (Maritimt Forum), Tom Kleppestø (Maritimt Forum Oslofjorden), Sigvald Sveinbjørnsson (Maritime Bergen), Sverre Meling (Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland), Bjørn Saltermark (Maritimt Forum Sør), Arnfinn Ingjerd (Maritimt Forum Nordvest), Foran f.v. Wollert Krohn Hansen (Maritimt Forum Midt-Norge), Elise Fiske (Maritimt Forum Nordvest), Vivian Jonsson (Maritimt Forum) og Ivar Engan (Maritimt Forum). Foto Andrea Bærland/Rederiforbundet.

– Den politiske plattformen vil være med å peile ut stø kurs for næringslivet, ved å sette maritim politikk på agendaen for politikerne, sier Elise Fiske, daglig leder i Maritimt Forum Nordvest.

Hele Maritimt Forum har vært med i arbeidet, sentralt og regionalt. Plattformen teller 30 sider og har forslag om 64 politiske tiltak på 10 ulike maritime politikkområder, alt fra å videreutvikle verftenes konkurransekraft til å sikre likestilling i maritim næring.

- Denne legger vi til grunn i vårt politiske arbeid, det blir som et kart som skal peke i en tydelig retning. Samtidig er det et fint oppslagsverk for politikere eller andre som måtte lure på hva vi mener innen et bestemt område, sier Elise Fiske.

- Hva står øverst på ønskelista?

- For Maritimt Forum Nordvest sin del er det definitivt CO2-fond, forskuddsgarantiordning for verft, og at statlige båtprosjekter bygges i Norge. Det er dette medlemmene våre er opptatt av, så akkurat nå jobber vi hardt for gjennomslag på disse områdene. Så må vi selvsagt endre på våre politiske prioriteringer i takt med det som skjer i det politiske landskapet. Vi trenger for eksempel ikke jobbe for CO2-fond lengre når det endelig vedtas av politikerne, smiler Fiske.

– Blir plattformen relevant foran kommune- og fylkesvalgkampen?

- Definitivt. Så godt som alle kommuner på Nordvestlandet får mye tilbake for suksessen i det maritime næringslivet. I juni kommer vi med en ringvirkningsanalyse som vil synliggjøre dette. En slagkraftig og fremtidsrettet maritim politikk er også en slagkraftig og fremtidsrettet lokalpolitikk. Det skal vi vise for politikerne, og gjøre de best mulig rustet til å ta strategiske beslutninger som sikrer at Nordvestlandet fortsetter å markere seg i verdenstoppen innen maritim industri, avslutter Elise Fiske.

Du kan bla i og lese Maritimt Forums nye politiske plattform her.

Flere nyheter