Kontakt

Kontakt nordvest

Maritimt Forum Nordvest
Norsk Maritimt Kompetansesenter
Borgundveien 340, 6009 Ålesund

Daglig leder
Arnfinn Ingjerd
Telefon: +47 905 21 065
E-post: arnfinn.ingjerd@maritimt-forum.no