Nyheter

 • Img 0499

  Økt verdiskaping med digitalisering

  ​Ukens bedrift: NCE iKuben Digitaliseringen skaper nye utfordringer og muligheter for verdiskaping i alle virksomheter.

 • Rikke 27

  Kvinner deltar lite i entreprenørskap

  Inkubator Validé Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsideer med å få ideene fram til lønnsom virksomhet. Få entreprenører er kvinner.

 • Maritim Rapport 2019 Nyhet Nettside

  Det går mot lysere tider

  Maritim Rapport 2019 forteller at offshorekrisen er i ferd med å slippe taket, men at særlig offshorederiene fortsatt kjenner på store utfordringer.

 • Harstad Mek

  Pilene opp igjen - etter liten nedtur

  Verftsindustrien i Nord-Norge vil trolig oppleve en nedtur i 2018 – etter en eventyrlig vekst de sju foregående årene. Men det blir kun en liten dupp for i år vil pilene igjen peke rett til vers.

 • Harald Solberg 2018

  – Ingen nasjoner har en så komplett maritim klynge som Norge

  Harald Solberg - Rederiforbundets adm. dir. har ikke tenkt å liste seg rundt. På vegne av sine medlemmer vil han reise flagget og gjøre norsk, miljøvennlig og kvalitetsskipsfart godt synlig i verden.

 • Northguider

  Vil bistå bergingsoperasjon

  Maritimt Forum Nord skal bistå med kunnskap fra SARiNor-prosjektene når KV Svalbard starter bergingen av den havarerte tråleren «Northguider» på Svalbard.

 • Picture Jørn Askvik 002

  Ny shortsea-kaptein på plass

  Jørn Askvik tar over som ny daglig leder i Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) fra nyttår. Askvik har bred erfaring fra både logistikkbransjen, teknologi og luftart.

 • Skisse Barentshavet

  Framtiden ligger i nord

  En fersk rapport SINTEF offentliggjorde nå i desember, konkluderer med at det er utenfor Nord-Norge framtidens største potensiale ligger de kommende 20 årene.

 • Norled Zeff 131218 Sea Kopi

  Norled med i stor utviklingskontrakt

  Nå skal det utvikles nullutslipp hurtigbåter med lavere energiforbruk per passasjer transportert. Norled er ett blant fem selskaper som har fått utviklingsstøtte

 • Brønnbåter

  Gjør innhugg i klimautslippene – bestiller enda en gass-hybrid brønnbåt

  Nordlaks bestiller enda en brønnbåt med gass/batteri-hybrid fremdrift - designet av NSK Ship Design - og vil dermed kunne kutte dieselforbruket i transport av levende fisk fra 2021.

 • Nils Andreas Stensønes Arkivfoto Forsvaret

  Sjefen for Sjøforsvaret til Haugesundkonferansen

  Sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, kommer til Haugesundkonferansen for snakke om Helge Ingstad.

 • Mø Re Ocean Lab Final

  Ocean Space Laboratories realiseres

  Regjeringen har valgt konseptet "Ocean Space Laboratories" for fornyelsen av laboratoriene i Trondheim pluss fullskala testing av havinstallasjoner ved Ålesund, Hitra/Frøya og i Trondheimsfjorden.

 • Einar Vik Arset

  Den nye kystdirektøren til Haugesundkonferansen

  Einar Vik Arset kommer til Haugesundkonferansen. Der møter han en samlet maritim næring kort tid etter å ha tiltrådt sin nye stilling.

 • Hso Bardvegarwwf

  Unikt næringslivssamarbeid om plast i havet

  Norges Rederiforbund, WWF Verdens Naturfond og Æra samler sentrale aktører innen hav- og avfallsindustrien for å skape nye løsninger for opprydding av marin forsøpling og plast på avveie

 • Fjernstyrt

  Banebrytende fjernstyrt fergetur

  Jomfruturen for en fjernstyrt passasjerferge i Helsingfors viser hva som er mulig med menneskelig overoppsyn fra hvor som helst med dagens teknologi.

 • Havfarm

  Alle i nord tror på havbruk

  Verftsbedriftene i Nord-Norge tror havbruksnæringen vil stå for den største veksten i framtiden.

 • Even Aas

  Maritim kompetanse i en digital fremtid

  Hvordan vil den teknologiske utviklingen påvirke framtidig kompetansebehov? Even Aas svarer. På Haugesundkonferansen 2019!

 • Teekay

  Internasjonal miljøpris til Wärtsilä og Teekay

  Teekay og Wärtsilä mottok nylig en internasjonal miljøpris for utviklingen av et helt nytt konsept for bøyelastere. Konseptet er utviklet i Wärtsilä-miljøet på Stord og i Asker.

 • Politikere

  Reverserer langt på vei forslaget til kutt

  Etter at fylkesrådmannen i Rogaland i sitt budsjettfremlegg foreslo å kutte 1 million kroner i støtten til skoleskipet Gann, tok Maritimt Forum aksjon. Det har gitt resultater

 • Ampere Foto Norled 2

  Norled skal bygge verdens første hydrogenferje

  ​Norled AS er tildelt kontrakt og løyve for drift av riksvegferjesambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland med verdens første hydrogen-elektriske ferje av sitt slag

 • Bh J2 Q4471

  Flytende vind - et hav av muligheter

  For Equinor fremstår flytende vind som et hav av muligheter. Kanskje også for leverandørkjeden? Arne Eik innledet på Agendakonferansen.

 • Lars Vollen Og Tor Husjord

  10 millioner kroner til beredskapsløft

  Maritimt Forum Nord er tildelt 10 millioner kroner i Nordområde-midler fra Utenriksdepartementet for gjennomføringen av prosjektet SARex Svalbard.

 • Omd 2018 1

  Ikke nok lærlinger

  De to siste årene har det ikke vært nok elever til å fylle alle læreplassene på oljerelaterte- og maritime fag

 • Tore Myhre

  Brexit, handelskrig og Norge

  Haugesundkonferansen 2019 retter søkelyset mot de store spørsmålene for Norge som eksport- og skipsfartsnasjon når også NHOs Tore Myhre innleder på konferansen.

 • Statsbudsjettet 2019

  Budsjettforlik om statsbudsjettet for 2019

  Budsjettforliket er i havn. MAROFF blir styrket med 25 mill. kroner, og det bevilges 20 mil. kroner til skipstunnelen på Stad. Men den største nyheten var at Color Line ikke får flagge om.

 • Img 2912

  Riksrevisoren kritiserte manglende måloppnåelse i godsoverføringen

  - Samferdselsdepartementet har ikke hatt god nok styringsinformasjon og har iverksatt få tiltak, sa Riksrevisor Per-Kristian Foss da han innledet på Rederiforbundets nærskipsfartsseminar nylig.

 • Skoleskipet Gann 3

  Viderefør støtten til Skoleskipet Gann!

  Maritimt Forum i Rogaland og Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum ber om at støtten til Skoleskipet Gann videreføres på dagens nivå

 • Tilsyn Risikoskip 2

  Samlet kreftene i en internasjonal miljørettet tilsynsaksjon

  Norske har deltatt i en internasjonal aksjon for å avdekke og forebygge miljøkriminalitet til sjøs. Aksjonen kalt «30 days at sea» ble ledet av Interpol.

 • Rw

  Den britiske ambassadøren til Haugesund om Brexit

  Richard Wood kommer til Haugesundkonferansen for å snakke om konsekvensene av Brexit for Storbritannia, Europa og Norge.

 • Møte Med Ola Elvestuen 05 11 2018

  Maritim næring står sentralt i den grønne omstillingen

  - Vi har dårligere tid enn vi trodde, og den grønne omstillingen må skje raskere, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da han møtte representanter for maritim næring og miljøbevegelsen

 • Marius Løken Foto Erik Jensen

  Omstilling gir resultater

  Skipsverftet Skarvik i Lofoten lykkes med omstillingsprosess selskapet er inne i. 2017 ble et solid år, og forventningene for 2018 er minst like bra.

 • Img 9325

  Rapport fra et norsk-litauisk forretningsmøte i Maritimt Forum

  200 norske selskaper har skapt 11.000 arbeidsplasser i Litauen. Norge er Litauens tredje største eksportmarked. Ambassadøren vil ha mer samhandling.