Kadettdatabasen

Maritimt Forum administrerer den nasjonale kadettordningen. Gjennom ordningen og kadettdatabasen skal Maritimt Forum bistå både studenter som ønsker kadettplass og rederier som trenger kvalifisert personell.

Vivian Jonsson 2
Vivian Jonsson er Maritimt Forums kadettkoordinator

Kadettdatabasen.no er et veldig viktig hjelpemiddel for å hjelpe de som tar operativ, maritim utdanning med å få løst kravet om fartstid. Maritimt Forum har på vegne av næringen administrert Kadettdatabasen siden 2006.

Tilgang på kadettplasser er et viktig element for å bevare ungdommens tillit til næringen som en attraktiv karrieremulighet. Med nasjonal kadettordning legges et godt grunnlag som gjør det mer forutsigbart for ungdom som satser på en maritim karriere. Ordningen gjør det også enklere for næringen å gi tydelige signaler til skoleeierne om behovet for kadetter fremover

Maritimt Forums kadettkoordinator bistår elvene med å finne kadettplass. Kadettkoordinatoren gjennomfører også besøk hos utdanningsinstitusjonene og orienterer om rederienes ønsker hos kadettene, og svarer på spørsmål rundt avtjeningen av fartstid. Kadettkoordinatoren har i tett dialog med rederiene en viktig funksjon i å finne nye og opprettholde eksisterende kadettplasser. Det har over tid vist seg å være viktig å ha denne aktive oppfølgerfunksjonen for å skaffe nok plasser til kadettene. Kadettkoordinatoren er også en verdifull ressurs for det kompetansepolitiske arbeidet til Maritimt Forum.

Det er Vivian Jonsson som er Maritimt Forums kadettkoordinator.

Kadettdatabasen: https://www.kadettdatabasen.no/