Maritim Karriere

Maritim Karriere er en kampanje som viser frem utdanningene og yrkene i maritim næring. Vi har også lyst til å skape kunnskap og stolthet, og være med på å vise at maritim næring er attraktiv, relevant og fremtidsrettet.

Maritim Karriere

Kampanjen driftes av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund med støtte av midler fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Vi samarbeider med Maritimt Forums regioner og de fire maritime opplæringskontorene rundt omkring i Norge:

Nettsiden til Maritim Karriere: https://maritimkarriere.no/