Styret

​Styret i Maritimt Forum består av: ​

Styrets lederEven Aas Kongsberg Gruppen
StyremedlemErlend Prytz Norske Maritime Eksportører (NME)
StyremedlemHans SandeNorsk Sjøoffisersforbund
StyremedlemHege-Merethe Hauan Bengtsson Det norske maskinistforbund
StyremedlemJon Rysst DNV GL
StyremedlemKine Asper VistnesFellesforbundet
StyremedlemKnut Samson Wendelbo AanensenHagland Shipping
StyremedlemLars Gørvell-Dahll Norsk Industri
StyremedlemTor Arne Borge Kystrederiene
StyremedlemHarald Solberg Norges Rederiforbund
StyremedlemHelle Hammer Cefor
StyremedlemFrode Sund NHO Sjøfart
StyremedlemJohnny Hansen Norsk Sjømannsforbund
StyremedlemKnut Erling Sunde Norsk Industri
StyremedlemHans Nicolai Edbo Norsk Skipsmeglerforbund
StyremedlemRagnhild Janbu Fresvik
Sparebanken Vest