Selskapsrett – en introduksjon (kurs)

Hvor Norges Rederiforbund
Pris 4.900 for medlemmer av en av foreningene i Alliansen og Gründerklubben, 5.900 for andre

Praktiske problemstillinger knyttet til drift og salg av et AS.

Dette dagskurset gir deg «alt du trenger å vite» for å starte og drive et aksjeselskap. Kurset gir deg nok kunnskap til at du skal kunne vite når du trenger bistand av advokat eller revisor, og hva disse kan bidra med i ulike prosesser. Dette kan spare deg for mange bekymringer, kostnader og juridiske problemer.

Kurset er rettet mot alle som ønsker å starte et aksjeselskap, eller som eier eller driver et AS, alene eller sammen med andre aksjonærer. Kurset er også for dem som ønsker å foreta et oppkjøp og vil vite mer om hvordan dette skal gjenomføre og hvordan det kan finansieres. Kurset er også for dem som ønsker mer kunnskap om styrearbeid og styreansvar, i en tid da krav fra myndigheter er flere enn noensinne, både juridiske, regnskapsmessige og ikke minst miljømessige, i forhold til klimakrisen.

1581063779609
Kursleder er Kristoffer Birkeland, senioradvokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Tema som blir belyst i løpet av dagen omfatter:

Aksjeselskap i et nøtteskall

1. Begrenset ansvar, aksjekapital og krav til forsvarlig drift/egenkapital

2. Rettslige rammer: Aksjelov og vedtekter

3. Forholdet mellom de ulike selskapsorganene: Generalforsamling, styre og daglig leder

4. Representasjon: Signatur-rett, prokura mv.

Kjøp og salg av selskap

1.Prosess: LoI, Due diligence, SPA, og SHA/TSA

2.Nærmere om avtaleforholdet: Salg av aksjer vs. innmat, Prisregulering, Garantier og skades-løsholdelser, Konkurranseforbud

Aksjonæravtaler

1. Introduksjon

2. Avtalepunkter må alltid tilpasses selskaps-forholdet:

3. Joint ventures

4. Investering i oppstarts- eller vekstselskap

5.Hovedeier vs. ansatte

DESSUTEN:

Hvordan finansiere et oppkjøp

Styreansvar

Påmelding per mail til tom.kleppesto@maritimt-forum.no