Om oss

Ocean Industry Forum Oslofjord er også Maritimt Forum Oslofjorden, som strekker seg fra Østfold til Telemark. Vi er en forening som representerer havnæringene i regionen, det vil si shipping, offshore og alt annet knyttet til havet. Våre medlemmer representerer rederier, olje- og riggselskaper, verft, underleverandører, utstyrsleverandører, akademia og det offentlige.

Vi arbeider for saker innen havnæringene som vår medlemsmasse mener er viktig. Vår visjon er å være synlig, ha sterk påvirkning og være en relevant møteplass og innovasjonsarena for hele verdikjeden i regionen.

Våre kjerneområder er:

  • Nettverk
  • Innovasjonsarena
  • Politisk påvirkning
  • Kompetanse, rekruttering og omdømme

Gjennom ulike aktiviteter ønsker vi å skape et godt møtested der aktører fra næringen treffes. Her kan en utveksle erfaringer, vurdere tettere samarbeid og ta opp saker av betydning for sin virksomhet. Alle ansatte hos våre medlemsbedrifter har tilgang til disse møtene.

Vi er talsperson for våre medlemsbedrifter inn mot sentrale, regionale og lokale politikere. Gjennom vårt kontaktnett bistår vi også som tilrettelegger og døråpner for våre medlemsbedrifter.

I Osloregionen har vi i nærmere 60 medlemmer. Som medlem vil dere bli presentert på våre nettsider og som egen sak i nyhetsbrevet vårt som sendes ut en gang i måneden.

Alle ansatte hos dere har mulighet til å motta nyhetsbrev og invitasjoner fra oss, samt delta på våre arrangementer.

I tillegg til en bedriftspresentasjon deler vi gjerne nyheter/saker som dere ønsker å videreformidle til medlemmene av Maritimt Forum. Vi er også behjelpelige med å markedsføre eventuelle arrangement dere måtte ha.