Historikk

Ocean Industry Forum Oslofjord er et resultat av fusjoneringen mellom Maritimt Forum Oslofjorden og Oslofjord Offshore Forum. Fusjonen og det nye navnet ble formelt vedtatt under årsmøtet 20 april 2015.

Bransjene representert i organisasjonen er rederi, megler, bank, privatkapital, utstyr og teknologi, skipstjenester, forsikring, sjørett, utdannelse, forskning, virkemiddelapparat, lokalpolitikk, media, møteplass, innovasjon, miljø, klassifikasjon, oljeselskap, subsea osv.

Fokusområdene til Ocean Industry Forum Oslofjorden er innovasjon og kompetanse, profilering og omdømmebygging. Sammen med Maritimt Forum har vi som formål å bidra til økt samarbeid mellom havromsbaserte bedrifter og ikke minst skape økt forståelse for og oppmerksomhet om næringens betydning for norsk økonomi og samfunnsliv.