Hvorfor bli medlem

Adgang til relevante fagmiljøer og inspirerende nettverk

Møtene i regi av Maritimt forum gir deg en ypperlig anledning til å treffe venner og kolleger innenfor bransjen. I tillegg gir det deg en unik mulighet til å bygge ut nettverket ditt. Maritimt Forum Oslofjorden er en møteplass som omfatter hele petroleumsbransjen, fra representanter for myndighetene til gode kolleger. I Maritimt Forum treffer du også mennesker fra andre fagfelt eller interesseområder. Et tverrfaglig forum kan få deg til å se en sak fra flere sider, og bidra til å utvide horisonten din.

Medlemskap i en forening med lokalt, nasjonalt og internasjonalt fokus

Maritimt Forum er representert med lokalavdelinger over hele landet, hvor du som medlem er velkommen til å delta. Lokalavdelingen gir deg nærhet, til så vel organisasjonen som kollegene. De fleste problemstillinger innenfor petroleumsbransjen har imidlertid et globalt aspekt, og Maritimt Forum har derfor et internasjonalt fokus på sitt arbeid.