Om næringen

Oslofjordregionen har en komplett skipsfartsklynge som er anerkjent verden over for sin ledende kompetanse og konsentrasjon av aktører innen shipping og spesialiserte maritime tjenester. Miljøet har tette koblinger til andre tunge maritime miljøer i Norge, og sammen befester de Norges tradisjon og posisjon som en av verdens mest komplette og kompetente sjøfartsnasjoner.

Oslofjordregionen – senter for shipping og maritime tjenester

Oslofjordregionen utgjør tyngepunktet for shipping og maritime tjenester i Norge. Det er om lag 18.000 ansatte i de til sammen 1000+ maritime bedriftene i regionen. Den samlede omsetningen blant disse var større enn 90 milliarder kroner og klyngen skapte verdier for 23 milliarder kroner i 2005.

Med unntak av skipsbygging er den maritime klyngen i hovedstadsområdet tilnærmet komplett. Rederiene er den dominerende aktørgruppen og den naturlige kjernen i miljøet. Wilh. Wilhelmsen, BW Gas, Leif Høegh & Co, Awilco, PGS og I.M. Skaugen er noen eksempler på rederier med sterke posisjoner globalt. Foruten rederiene består miljøet av en rekke maritime tjenesteleverandører innen områder som finans og forsikring, meglervirksomhet, klassifisering, utstyrsleveranse, sjørett, forskning og utdanning.

Innen flere av disse områdene er Oslo-selskapene blant verdens ledende. DnB NOR og Nordea er verdens to største shippingbanker, DNV er verdens tredje største klasseselskap, og Kongsberg Maritime er blant verdens ledende maritime teknologibedrifter. Oslofjordregionen huser også to av verdens største skipsmeglere, Platou og Fearnley, samt internasjonalt anerkjente sjøforsikrings- og advokatselskaper. Kompetansen og bredden dette miljøet representerer gir også drahjelp i internasjonaliseringen av små og unge bedrifter i klyngen.

Nor-Shipping – Norges maritime utstillingsvindu

Oslofjordregionen er vertskap for Nor-Shipping – Norges desidert viktigste utstillingsvindu som sjøfartsnasjon. Messen arrangeres hvert annet år på Lillestrøm, men mange av aktiviteter finner også sted i Oslo og andre steder i Akershus. I 2009 hadde Nor-Shipping over 25 000 deltagere fra mer enn 80 land.

Maritimt Forum Oslofjorden og Norges Rederiforbund gikk sammen om en stand med Maritime Knowledge Hub som tema, og var vertskap for Student Day på Nor-Shipping, med 70 studenter fra maritime linjer i Norge. Studentene fikk faglig påfyll, ble guidet rundt på messen, og avsluttet dagen med en livlig samling på Emil & Samuel, et spennende tilskudd på utelivet i sentrum av Oslo.

I 2019 skal Nor-shipping igjen...