Portaler

Besøk de ulike portalene som er tilknyttet Maritimt Forum, Kadettdatabasen for studenter i utdanning, Maritim Karriere en informasjonsportal for utdanning og karriere innen maritim næring og Shortsea Promotion Centre et kompetansesenter for nærskipsfarten med mål for godsoverføring.

Kadettdatabasen

Maritimt Forum administrerer den nasjonale kadettordningen. Gjennom ordningen og kadettdatabasen skal Maritimt Forum bistå både studenter som ønsker kadettplass og rederier som trenger kvalifisert personell.

Kadettdatabasen.no er et veldig viktig hjelpemiddel for å hjelpe de som tar operativ, maritim utdanning med å få løst kravet om fartstid. Maritimt Forum har på vegne av næringen administrert Kadettdatabasen siden 2006.

www.Kadettdatabasen.no


Maritim Karriere

Maritim Karriere er en kampanje som viser frem utdanningene og yrkene i maritim næring. Vi har også lyst til å skape kunnskap og stolthet, og være med på å vise at maritim næring er attraktiv, relevant og fremtidsrettet.

Kampanjen driftes av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund med støtte av midler fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

www.MaritimKarriere.no


Shortsea Promotion Centre

Shortsea Promtion Centre Norway (SPC-N) er et kompetansesenter for nærskipsfarten. SPC-N bidrar til å framskaffe og formidle kunnskap som er til nytte for aktører og myndigheter i arbeidet og målsettingen om å overføre mer gods fra vei til sjø.

Innsatsen i SPC-N er bredt forankret i næringen gjennom en styringsgruppe som overser arbeidet. Styringsgruppen består av Norske Havner, NHO Transport og logistikk, Kystrederiene og Norges Rederiforbund. Styringsgruppen bidrar med faglige råd og med retning for senterets aktiviteter. Maritimt Forum leder arbeidet i styringsgruppen, og er vertskapsorganisasjon for SPC-N.

www.ShortseaShipping.no