HR til sjøs - Webinar innen skipsarbeidsrett

Hvor
Pris Gratis

Vi gjentar suksessen fra mai i år og kjører del 2 av webinaret "HR til sjøs" den 1. september 2020

Denne gangen vil vi ha fokus på oppsigelser og gå mer i dybden både hva gjelder oppsigelser grunnet arbeidstakers forhold og virksomhetens forhold (nedbemanning).

Ingen deltakeravgift!

Meld deg på ved å klikke på "påmelding" via Kvale sine sider.

Vi vil gjennomgå:

  • Når og hvordan kan rederiet gå til oppsigelse pga. mangelfullt arbeid, samarbeidsproblem, stort sykefravær, rus eller fravær?
  • Hvordan gjennomføre en forsvarlig nedbemanning? Når kan bedriften legge vekt på andre kriterier enn ansiennitet og hvilke kriterier er saklige?
  • Hvilke krav stilles til saksbehandling og dokumentasjon ved de to ulike oppsigelsesgrunnlagene?
  • Praktiske råd og tipsArrangør

Maritimt Forum & Kvale Advokatfirma