Nettmøte: Maritim næring under koronakrise og oljeprisfall - møt Sylvi Listhaug og Morten Ørsal Johansen (FrP)

Hvor Microsoft Teams
Pris Gratis

Nettmøte: Sylvi Listhaug og Morten Ørsal Johansen (FrP) møter maritim næring og kommenterer korona, oljeprisfall og FrPs forslag til tiltak for å avdempe krisen. Flere maritime toppledere kommenterer fra sitt ståsted.

New Project
Sylvi Listhaug (Hovedbildet venstre) Morten Ørsal Johansen (hovedbildet høyre), fra venstre under: Even Aas, Christoffer Jørgenvåg, Anne Jorunn Møkster, Arne Otto Rogne, Njål Sævik og Marianne Salvesen

Agenda:

Ivar Engan, daglig leder Maritimt Forum sentralt, innleder kort om situasjonen i maritim næring.

Sylvi Listhaug (Andre nestleder finanskomiteen) og Morten Ørsal Johansen (medlem av Næringskomiteen), kommenterer situasjonen i maritim næring og myndighetenes tiltak, samt FrPs forslag til tiltak for å avdempe krisen i norsk maritim næring.

Korte innlegg fra:

Even Aas, Group Executive Vice President Public Affairs, Communication and Sustainability Kongsberg Group og styreleder i Maritimt Forum.

  • Kongsberg Gruppen er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.

Christoffer Jørgenvåg, CEO Red Rock AS

  • Red Rock AS er den ledende leverandøren av neste generasjons digitale løfte- og håndteringssystemer for offshore- og marinemarkedet. Hovedkvarteret ligger i Kristiansand

Anne Jorunn Møkster, CEO Simon Møkster Shipping

  • Simon Møkster Shipping AS et norsk offshorerederi med en flåte på 17 skip og cirka 500 ansatte på land og offshore. De har moderne offshore supportfartøy designet for drift i tøffe værforhold. Selskapets hovedkontor ligger i Stavanger.

Arne Otto Rogne, Fellesforbundet / Konserntillitsvalg, Vard Group AS

  • VARD leverer et bredt spekter av verdensomspennende tjenester innen verftsindustrien, med høy spesialisert kompetanse innen handel, innovativ design, skipsbygging, elektriske installasjoner og rørsystem. Hovedkontoret ligger i Ålesund.
  • Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. De har mer enn 160.000 medlemmer og organiserer arbeidstakere innen industrien, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor.

Njål Sævik, CEO Havila

  • Havila Shipping ASA er en ledende aktør for levering av offshore service fartøy tjenester til oljeselskap. Selskapet opererer 23 fartøy innen PSV/AHTS/RRV/SubSea.

Mariann Salvesen - Vice President Resources, Modification and Yard Services Aibel

  • Aibel er en ledende leverandørbedrift i Norge og internasjonalt innenfor så vel olje og gass som offshore vind.

Til slutt vil vi åpne for korte innspill og kommentarer fra øvrige deltakere.


Arrangør

Maritimt Forum