Statsministerens internasjonale havpanel: Lansering av hovedkonklusjoner

Hvor Digitalt
Pris Gratis

Etter nesten tre års omfattende arbeid legger statsminister Erna Solberg og 13 andre regjeringssjefer frem en global handlingsplan for havet, torsdag 3. desember.

Ocean Panel Logo

Havpanelet legger i sine konklusjoner opp til en gjennomgripende forandring i verdens bruk og vern av havet. Målet er å sikre rene og rike hav for fremtidige generasjoner.

• Når: Torsdag 3. desember kl. 08.30.

• Hvor: Følg direktesendingen på regjeringen.no/hav

Havpanelet består av 14 stater som til sammen har 30 prosent av verdens kystlinjer og 30 prosent av verdens økonomiske havsoner. 240 forskere og eksperter fra hele verden har skaffet frem ny kunnskap. Globalt næringsliv, organisasjoner og stiftelser har deltatt i mangfoldige diskusjoner om løsninger, og 14 stats- og regjeringssjefer har forpliktet seg til kunnskapsbasert politikk for havet, og det er de nå som legger fram en plan for å få verden med seg på å sette politikken ut i livet.

Handlingsplanen fordrer aktiv deltakelse fra mange aktører, og under lanseringen vil norske næringslivsledere presentere hvordan de vil bidra til gjennomføring av handlingsplanen på sine områder.

Det blir også kommentarer fra representanter fra forskning, næringslivet og sivilt samfunn om hva som må til for å realisere planen. Blant annet vil konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, og generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, delta.