Disse skal fronte maritim politikk

I uka som gikk valgte partiene på Stortinget hvem som skal fronte næringspolitikken de neste fire årene. Blant dem finner vi noen veteraner og noen helt nye fjes. Maritimt Forum gir deg her en oversikt over hvem de her.

13700824523 D3425Ec0Ed K

Ikke overraskende ønsket Senterpartiet  seg ledervervet i næringskomiteen. Geir Pollestad som hadde vervet i forrige periode fortsetter, og vi får dermed en erfaren leder av komiteen. Med bakgrunn fra Rogaland har han naturlig nok markert seg på det maritime saksfeltet. Pollestad har aktivt støttet sjømannsorganisasjonenes krav om utredning av norske lønns og arbeidsvilkår for alle sjøfolk som jobber i norsk farvann. Maritimt Forum intervjuet Pollestad da han fikk ledervervet i komiteen i april i 2014. Da var hans viktigste maritime sak mer godstransport på sjø, og han ønsket seg en mer aktiv statlig innkjøpspolitikk som sikret flere oppdrag til norske verft. Vi håper Pollestad fortsatt har disse sakene høyt på agendaen.

Erfaren industripolitiker fra Ap

Terje Lien Aasland bytter energi og miljø og skal være Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson. Det er ikke en dårlig bakgrunn å ha. Lien Aasland har også vært innom komiteen før, som  leder i perioden 2009 til 2013. Han har bakgrunn fra fagbevegelsen og som energimontør. Trolig var han en opplagt kandidat til posten som næringsminister, om Ap hadde rodd i land en valgseier. I diskusjonen leterefusjonsordningen for oljenæringen var han en av de som var svært tydelige på at ordningen skal videreføres, og at rammebetingelsene skal være forutsigbare. For en næring som er i en bølgedal er signaler om forutsigbare rammevilkår svært viktig.

Nytt blad fra Helgeland og Høyre

Høyre har pekt ut helgelendingen Margunn Ebbesen som sin næringspolitiske talsperson.  I forrige periode sat Ebbesen i justiskomiteen og er nok et relativt ukjent blad for den maritime næringen. Som Nordlending og helgelending kjenner hun  ellers oppdretts- og fiskerinæringen godt. Ebbesen må nok ellers finne seg i å stå i skyggen av næringsministeren, så lenge Høyre har denne.

13696105663 5482Cabe5C K
Illustrasjonsbilde. Foto: Ola Nordmann

Kystens apostel

Torgeir Knag Fylkesnes har markert SV overraskende sterkt på fiskeripolitikk. Han har også ledet SVs kampanje «Ja til Nord-Norge». Det skulle være unødvendig å spesifisere hva kampanjen handler om. Knag Fylkesnes kjenner næringslivet fra Teknologirådet hvor han en periode var kommunikasjonssjef og fra eget reklame- og teknologiselskap. Han har gått løs på fiskerisaksfeltet med stor energi, og på tross av litt blanda erfaringer med SVs næringspolitikk har vi tro på at Fylkesnes kan fronte maritime saker med stor energi. Som representant fra Troms representerer han et område med svært stort vekstpotensial, innen turisme, havbruk og oljeaktivitet.

Komiteens andre industriarbeider

Morten Ørsal Johansen fra Oppland skal fronte Frps næringspolitikk. Han har to perioder på stortinget og har i forrige periode blant annet frontet landbrukspolitikk. Med bakgrunn fra Oppland er det grunn til å tro at han også får et stort ansvar for å sikre at landbruksminister John Georg Dale får flertall for sine saker i komiteen. Vi håper likevel han har et blikk for maritim næring.

Viktig representasjon fra Møre og Romsdal

Steinar Reiten fra Møre og Romsdal er nytt medlem av Stortinget og skal representere KrF på Stortinget. Han er riktignok nordmøring, men vi antar at verftsklynga på sunnmøre klarer å heve seg over det og at vi får en god dialog med Reiten. Han får et stort ansvar når han representerer et av tyngdepunktene for den maritime næringen i Norge. Venstre har pekt ut Andre Skjelstad til å representere seg, også han har bakgrunn fra landbruket – men må også sørge for å fronte Venstres grønne næringspolitikk neste periode.

Maritimt Forum ser fram til et fortsatt god og tett kontakt med den nye næringskomiteen.

Næringskomiteen 2017-2021:

 • Geir Pollestad, Senterpartiet – Rogaland
 • Terje Lien Aasland, Arbeiderpartiet – Telemark
 • Margunn Ebbesen, Høyre – Nordland
 • Morten Ørsal Johansen, Fremskrittspartiet – Oppland
 • Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti – Troms
 • Andre Skjelstad, Venstre – Nord Trøndelag
 • Ruth Grund, Arbeiderpartiet – Hordaland
 • Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiet – Troms
 • Nils Kristen Sandtrøen, Arbeiderpartiet – Hedmark
 • Ingunn Foss, Høyre – Vest-Agder
 • Kårstein Eidem Løvaas, Høyre – Vestfold
 • Tom Christer Nilsen, Høyre – Hordaland
 • Kjell Børge Freiberg, Frp – Nordland
 • Geir Adelsten Iversen, Senterpartiet – Finnmark