Budsjettavtalen: Hva er nytt for maritim næring?

Regjeringspartiene ble tirsdag 20. november enige med KrF om et budsjettforlik om statsbudsjettet for 2019. MAROFF-programmet blir styrket med 25 mill. kroner, og det bevilges 20 mil. kroner til skipstunnelen på Stad. Men det største nyheten var at Color Line ikke får flagge om.

Statsbudsjettet 2019

KrF og Frp fikk reversert regjeringens forslag om å myke opp fartsområdebegrensningene for passasjerskip i utenriksfart. Den foreslåtte endringen var en oppfølging av forslag fra fartsområdeutvalget, som ville tillatt NIS-registrering av utenriksferger utenfor Norden. Dermed stoppes det for utflagging av Color Lines rutebåter mellom Oslo og Kiel, og båtene forblir i NOR-registeret.

Maroff-programmet styrkes med 25 mill. kroner
MAROFF-programmet gjennom Norges forskningsråd blir styrket med 25 mill. kroner. Maroff skal støtte forskning og utvikling for den maritime næringen, som igjen bidrar til verdiskaping.

- Vi har stor tro på høy effekt av å styrke den næringsrettede forsknings- og innovasjonspolitikken for maritim næring gjennom Forskningsrådets MAROFF-program, så dette er naturligvis gode nyheter, sier daglig leder i Maritime Forum, Ivar Engan.

20 millioner kroner til oppstart av skipstunnel på Stad
Det er enighet blant partene om å bevilge 20 mill. kroner til oppstart av skipstunnelen på Stad. Dette lå ikke inne i budsjettforslaget til regjeringen fra 8. oktober, men kom nå på plass med KrF. Pengene skal gå til å sikre videre drift i prosjekteringen av den planlagte skipstunnelen.

Tilskuddsordningen
Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk får redusert ramme på 300 mill., hvilket tilsvarer en termin. Det blir opplyst fra regjeringshold at dette handler om en teknisk justering.