Ber egen regjering om havvindgjennomgang

Høyres energipolitiske talsperson på Stortinget, Stefan Heggelund, ønsker at hans egen regjering skal komme med en stortingsmelding om havvind. Regjeringen sier nei.

Havvind Equinor

Store, flytende vindmøller til havs løftes frem som en kjempemulighet for Norge av offshoreindustrien og Det internasjonale energibyrået. Men for å få i gang et norsk vindkrafteventyr, etterlyser næringen at staten legger godt til rette og tar en del av regningen i starten.

- Regjeringen bør starte arbeidet med en stortingsmelding om havvind, sier Stefan Heggelund, som er stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson i Høyre.

– Det som er viktig er at regjeringen ikke ligger bakpå i denne utviklingen. Vi har store muligheter for å bli verdensledende på havvind på grunn av kompetansen fra norsk petroleumsindustri, sier han til NRK.

Men han ønsker ikke å halse hodeløst ut fra start – han vil heller at regjeringen kommer med en stortingsmelding som ser på:

  • Se hvordan de økonomiske gulrøttene for å utvikle havvindteknologi fungerer og hvordan de kan forbedres.
  • Se på tiltak som kan utløse investeringer fra næringslivet, som CO₂-kvoter -og prising.
  • Hvilke avveininger som skal gjøres når det kommer til arealer for havvind, for å unngå konflikter med eksempelvis fiskerinæringen.
  • Erfaringer fra andre land.
  • Bruksområder og eksportmuligheter for energien.
  • Næringspotensialet i det norske markedet.

Stefan Heggelund Høyre

Stefan Heggelund, energipolitisk talsperson i Høyre. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Sier nei

Regjeringen har ikke planer om å lage en stortingsmelding om havvind, sier Liv Lønnum (Frp), som er statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun peker på at regjeringens strategi for flytende vindkraft fra 2017 har en rekke ordninger som kan støtte opp om vindkraft til havs, og at de jobber med å åpne nye områder for havvind.

– Dette arbeidet handler om å konkretisere et langsiktig rammeverk for konsesjonsbehandling etter havenergiloven, sier hun.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sa på Politisk kvarter torsdag at Norge skal utnytte de mulighetene vi har på havvind. Han argumenterte samtidig for at regjeringen har gode planer for havvind, og at de jobber med å åpne nye områder til sjøs.

Heggelund mener at hans egen regjering er offensiv og har gjort mye, men legger til:

– Det kan være klokt med noen felles avklaringer om veien videre.

Enige, men uenige

Heggelund sier at en stortingsmelding kan gjøre det lettere for stortingspartiene å spille på lag.

Men senest i juni stemte Høyre og de andre regjeringspartiene ned et forslag fra Ap, Sp, SV, Rødt og MDG, som blant annet ønsket at regjeringen skulle komme med en nasjonal strategi for havvind.

Grunnen til at regjeringspartiene stemte nei til forslaget fra opposisjonen, var at de mente det ikke ga noe nytt, og at regjeringen allerede hadde en strategi som innebar å åpne nye områder, forklarer Heggelund.

Heggelund avviser at de konstruerer en konflikt ved å stemme ned havvindforslagene fra opposisjonspartiene.

– Jeg synes konflikten konstrueres av dem som later som om det ikke skjer noe.

Pisk og gulrot

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, har sagt at staten bør være villige til å åpne pengeboken for å få fart på havvindutviklingen, uten at han har ønsket å komme med konkrete summer eller prosjekter.

Heggelund sier at regjeringen har vært villige til å bruke penger på havvind gjennom virkemiddelapparatet, og trekker frem at Equinor i august fikk 2,3 milliarder kroner til havvind av Enova for Hywind Tampen-utbyggingen. Han vil se på måter å videreutvikle støtteordninger.

– Man kan se på virkemiddelapparatet og om noe kan forbedre det for å få investeringer i havvind. Vi mener at det skal være et samarbeid mellom myndigheter og industri frem til dette er lønnsomt.

Høyrepolitikeren er også villig til å bruke pisk.

Han slutter seg til utspillet fra Høyres miljøpolitisk talsperson, Tina Bru, der hun foreslår å programfeste at partiet vil ha utslippsfri sokkel innen 2035. Heggelund mener høyere priser på utslipp kan være en måte å nå et slikt mål på.

– Høyere pris på CO₂ vil kunne utløse private investeringer. Priser du CO₂, blir det mer lønnsomt å investere i noe som ikke har utslipp.