Det blir mangel på maskinkadetter

Nå er det kun åtte maskinkadetter igjen

Fjelde Tor Egil Web
Tor Egil Fjelde, koordinator for kadettdatabasen

- Nå er det bare åtte maskinkadetter som ikke har fått plass om bord i ett fartøy. Flere rederier har signalisert at de trenger maskinkadetter om noen måneder. Det betyr at vi i år har for få kadetter innen maskin, sier Tor Egil Fjelde som er Maritimt Forum sin koordinator for Kadettdatabasen.

- Det er lenge siden vi har opplevd noe lignede. Dette er positivet for studentene, men uheldig for rederiene som trenger maskinkadetter. Rederiene som er med i nettolønnsordning skal jo ha opplæringsstillinger.

Pr 10. oktober har 448 fått kadettplass, dette er 20 flere enn på samme tid i fjor. Samlet er det 45 kadetter som fortsatt står uten plass. På samme tid i fjor var det 90 som sto uten plass.

Fordelingen av de 45 kadettene som er ledige:

  • Fagskole maskin 1 student
  • Fagskole nautikk 14 studenter
  • Høyskole maskin 7 studenter, ferdig med verkstedkurset i desember.
  • Høyskole nautikk 22 studenter

Tor Egil Fjelde vil gjerne skryte av alle de rederiene som har tatt inn kadetter, men oppfordrer de andre rederiene til å finne plass til de 45 kadettene som ikke har plass ennå, de fleste innen nautikkfaget.

Kopi av skoleoversikten.