Dette er maritime bedrifter opptatt av

Maritimt Forum har laget årets Maritime Barometer som forteller om hvilke politiske saker medlemsbedriftene er opptatt av. EØS og formueskatt er blant disse.

Las Palmas Skip På Reden
Illustrasjonsfoto.

Det er i hovedsak lederne i hver enkelt bedrift som svarer på undersøkelsen som ligger til grunn for barometeret. Bedriftene er lokalisert i hele landet.

Av 280 maritime bedrifter som har svart, sier 82 prosent seg enig i at EØS-avtalen er viktig for dem. 85 prosent sier seg enig i at formueskatten på arbeidende kapital må fjernes.

Et litt påfallende trekk hva angår formueskatt på arbeidende kapital, er at langt færre i Oslo mener dette er en utfordring. Svaret kan være at det er flere eiere, som også sitter i ledelsen av de maritime bedriftene utenfor Oslo. En litt lav svarprosent i Oslo kan også ha betydning.

Motsatt er det i Oslo at betydningen av EØS-avtalen erkjennes tydeligst. Nær 95 prosent av de maritime bedriftslederne i hovedstaden som har svart, sier EØS-avtalen er viktig for bedriftene de jobber i.

Maritimt Barometer måler interessen for en rekke næringspolitiske saker i den norske, maritime næringen. Nær 90 prosent mener at det er viktig å sikre et konkurransedyktig norsk flagg. 85 prosent er enig i at støtteordningene for overføring av gods fra veg til sjø må utvides. Blant annet.

Maritimt Forum bruker resultatene fra Maritimt Barometer i møte med politikere og presse.