Dette er Maritimt Forums innspill til Statsbudsjettet 2020

Planleggingen av 2020-statsbudsjettet starter for alvor med regjeringens budsjettkonferanse i mars. Flertallsregjeringen arbeider for tiden med en rekke relevante prosesser for våre interesser.

Hav Sjo

Maritimt Forum mener at regjeringen viser vei med klare maritime ambisjoner i sin nye politiske plattform. Gjennom strategier og flere statsbudsjetter er det lagt frem viktige tiltak for å sikre konkurransekraft og arbeidsplasser i norsk maritim næring.

Våre viktigste saker handler om å opprettholde de avgjørende refusjons- og nettolønnsordningene for norske sjøfolk, og en konkurransedyktig rederiskatteordning. Det er også viktige å styrke tiltakene for grønn skipsfart, incentivordning for godsoverføring og satsing på maritim utdanning og livslang læring. Vi menet alt dette vil bidra til ytterligere styrking av den maritime konkurransekraften.

Les vårt innspill til statsbudsjettet for 2020 i denne linken.

Maritim næring er på bedringens vei etter oljeprisfallet i 2014. Vi estimerer en verdiskapingsvekst på seks prosent vekst for 2019. Sysselsettingen er på vei oppover igjen. Gledelige tall til tross, det er fortsatt deler av næringen som sliter. Statsbudsjettet for 2020 vil spille en avgjørende rolle for næringens videre utvikling.

Les mer om utviklingen i maritim næring i Maritim Verdiskapingsrapport 2019