Golden kåret til Årets Maritime Lærebedrift i 2018.

Golden Energy Offshore har blitt kåret til årets maritime lærebedrift i 2018. Selskapet fikk prisen under Haugesundkonferansen tirsdag 5. februar.

Golden 2
På bildet ser vi fra venstre: Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær i Næringsdepartementet, Gunhild Bolle og Svein Terje B Fagervoll fra Golden Energy Offshore i Ålesund. (Foto: Maritimt Forum).

Det er Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse som kårer årets maritime lærebedrift. I sin begrunnelse for prisen i 2018 skriver stiftelsen: «Rederiet har et stort antall opplæringsplasser i forhold til flåtestørrelse, og har valgt å satse på opplæringsstillinger selv om offshorenæringen fremdeles er i en utfordrende situasjon.

– Vi er stolte og ydmyke over å motta prisen, sier administrerende direktør Per Ivar Fagervoll i Golden Energy Offshore. Det maritime representerer sofistikert utstyr, store verdier, stadig mer avanserte operasjoner og strengere krav som skal etterleves. – Vi vil fortsette å tilby opplæringsstillinger også i fremtiden der kvalitet, mangfold og videreføring av maritim kompetanse har prioritet, sier Fagervoll.

Det var Maritimt-Forum Nordvest og Opplæringskontoret for Maritime Fag Nordvest som nominerte Golden Energy Offshore som Årets Maritime lærebedrift. Begrunnelsen var følgende:

«1. Golden Energy har i 2018 tatt inn 8 nye lærlinger, de har håndtert 18 aktive lærlinger dette året + 21 kadetter som de har fulgt opp gjennom året. Til sammen 39 opplæringsstillinger i 2018

2. Dette antallet er godt over det behovet rederiet har for offiserer og personell på støttenivå. Særlig i den situasjonen næringen er inne i nå.

3. Golden Offshore sender sine instruktører og assessorer på kurs i opplæring og bedømming slik at de skal være godt forberedt på å gi god opplæring i hht STCW konvensjonens krav til opplæring og sertifisering av norske sjøfolk om bord på norske fartøy.

4. Golden Energy tar inn lærlinger i matrosfaget, motormannfaget og skipselektrikerfaget. De henter kadetter fra både Fagskoler og Høgskoler/NTNU, de har både maskinkadetter og dekkskadetter. Golden Energy tar inn både kvinner og menn i sine opplæringsstillinger. I tillegg tar de imot elever fra videregående skoler på utplassering/arbeidstrening i inntil 4 uker pr elev.

Dette er et rederi innen offshore segmentet som i flere år har vist stabilitet i sitt engasjement for rekruttering, de økte inntaket av kadetter og lærlinger i 2017 og 2018 når andre reduserte. Vi mener de fortjener en utmerkelse for den gode jobben de gjør.»