Havvind kan dekke mange ganger verdens kraftbehov

Havvind har potensial til å dekke hele strømbehovet i Europa, USA og Kina, og det skal investeres tusenvis av milliarder kroner frem til 2040, ifølge en fersk IEA-rapport. Det kan også gi muligheter for norsk leverandørindustri.

Havvind Equinor

Dette kommer frem i byråets ferske rapport Offshore Wind Outlook 2019, som er en del av den større og mer omfattende årlige «energibibelen» fra IEA som kommer i november, World Energy Outlook. Det var E24 som skrev først om denne saken.

Innen 2040 kan havvindmarkedet bli femten ganger større enn i dag og gi investeringer på 1.000 milliarder dollar (9.100 milliarder kroner), ifølge IEA. Det er et beløp som er på størrelse med hele det norske Oljefondet.

Utviklingen er drevet av fallende kostnader og politisk støtte. Det siste tiåret har også teknologien gjort enorme byks, fra turbiner på rundt to megawatt til verdens hittil største turbiner på 12 megawatt fra amerikanske GE, som Equinor og SSE har sagt de vil bruke på sitt enorme Doggerbanken-prosjekt.

– Det siste tiåret har teknologisk innovasjon endret spillereglene for energisystemet ved å drive kostnadene betydelig nedover: skiferrevolusjonen og solcellenes oppgang, sier IEA-sjef Fatih Birol, som lanserer rapporten i København fredag.

– Havvind har potensialet til å gjøre det samme i form av kraftig kostnadsreduksjon, sier han.

Ifølge IEA kan de beste områdene for havvind bidra med mer enn all strøm som produseres globalt. Organisasjonen har målt vindressursene på grunt vann globalt til 36.000 terawattimer (Twh), mens globalt strømforbruk i dag er på 23.000 TWh.

«Flytter man seg lenger ut på dypt vann, kan flytende turbiner utløse nok potensial til å møte 11 ganger verdens totale elektrisitetsbehov i 2040», skriver IEA. Selv om bare noe av dette vil bli utnyttet, betyr det at havvind kan bli en langt viktigere faktor i global strømforsyning fremover.

Ser penger i havvind

Norske aktører har også sett at det er store penger å hente i dette markedet for offshore vindkraft, i følge E24:

  • Equinor har bygget flere vindparker i Storbritannia, inkludert Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Skottland, og har planer om å bygge tre prosjekter på Doggerbanken, et gigantprosjekt til opp mot 100 milliarder kroner