Innspillsmøter om ny maritim stortingsmelding

Regjeringen har startet arbeidet med en ny oppdatert maritim stortingsmelding. Maritim Forum har vært tilrettelegger for flere av møtene. Her kan du lese mer om hva som ble drøftet på de enkelte stedene

Maritim Melding 2020

Klimakrisen, overgangen til en digital og autonom rederier og skip, samt en økende global uro og usikkerhet var noe av det som ble tatt opp i Bergen.
Les mer om møtet i Bergen

Møtet i Tromsø hadde fokus på «maritim nærings betydning for regional verdiskaping og sysselsetting – viktigheten av maritim klynge for å sikre arbeidsplasser i hele landet».
Les mer om møtet i Tromsø

I Haugesund var det nye muligheter for maritim næring i norske havområder som var tema.
Les mer om møtet i Haugesund

I Ålesund var deet flere temer som ble tatt opp, blant annet var det fokus på maritim utdanning.
Les mer om møtet i Ålesund

Departementet vil bruke tiden frem mot januar 2020 på å innhente innspill fra næringsliv, akademia og organisasjoner til arbeidet med stortingsmeldingen. Innspill sendes på e-post til postmottak@nfd.dep.no og merkes med "Innspill til maritim stortingsmelding" i emnefeltet. Alle innspill vil bli publisert på regjeringen.no

Vi i Maritimt Forum vil sende vårt innspill i januar og dersom du ønsker det kan du også sende innepill til oss som vi kan ta med videre. Klikk på linken og velg en av oss og så kan vi ta med innspillet i vårt videre arbeid.