Nå kan flere sjøfolk få rett til pensjon. Sjekk hva Stortinget har bestemt

Ny pensjonsordning sikrer sjøfolk en pensjon som er tilpasset dagens pensjonssystem.

Stortinget Norway

I den nye ordningen som Stortinget har vedtatt, kortes opptjeningstiden ned fra 12,5 til 3 år. Videre kan sjøfolk tjene opp pensjon av egen inntekt, slik som i andre tjenestepensjonsordninger.

– Pensjonstrygden for sjømenn ble opprettet i 1948, og en ny pensjonsordning er nødvendig for å sikre sjøfolk en pensjon tilpasset dagens pensjonssystem, sier saksordfører Helge André Njåstad (Frp) i en pressemelding.

Han mener at den nye ordningen sikrer at langt flere sjøfolk kan tjene opp rett til pensjon.

Med den nye ordningen kan pensjon tas ut og kombineres med arbeid fra 62 års alder. Lovproposisjonen inneholder overgangsregler fra dagens ordning til ny ordning for arbeidstakere over 50 år.