Nå kan leverandører få finansiering med GIEK-garanti

En ny statlig garanti skal hjelpe eksportører – og deres underleverandører – med finansiering. En rekke bedrifter innen havbruk og fiskeri har brukt garantien. Maritime leverandører bør følge etter, råder GIEK.

Giek 3

Norske underleverandører gir store bidrag til norsk eksport, men er ikke selv part i eksportkontrakten. Det er viktig for Norge at disse leverandørene har god tilgang på finansiering.

I 2017 åpnet Regjeringen for at hele verdikjeden til eksport kunne få garantier, mens det tidligere kun var verft og rederi som kunne søke.

Denne viktige utvidelsen har mange leverandører ikke fått med seg.

Om du eksporterer, eller selger til en kunde i samme kommune – er ikke vesentlig. Det vesentlige er at ditt produkt til syvende og sist blir eksportert til utlandet eller offshore-virksomhet.

Noen bedrifter har vært tidlig ute og fått slike garantier for å finansiere sin ekspansjon og nysatsing, særlig innenfor prosessindustri og havbruk og fiskeri. GIEK tror at flere leverandører til norske verft vil følge etter de neste årene.

Finansiering til store investeringer
Større investeringer i bedriften kan gjøres med GIEKs «internasjonaliseringsgaranti». For eksempel finansiering av nytt teknologisk/mekanisk produksjonsutstyr for å modernisere, utvide eller starte opp produksjonen. Investeringen vil typisk være på mange millioner kroner, den må kunne nedskrives over flere år og aktiveres i balansen.

Garantiene er altså ment å hjelpe bedriften ta et stort steg videre – og minst 50% av resulterende produksjon må gå til eksport.

Løpende drift kan altså ikke finansieres av GIEK.

Banken er sentral
GIEK har ingen egne penger å låne ut. Forutsetningen er at banken utbetaler lånet. GIEKs bidrag er som kausjonist eller garantist overfor banken – når leverandøren tar opp et nytt lån der.

Alle forretnings- og sparebanker i Norge kan benytte seg av GIEK. Og merk - det er banken som skal leverer søknad til GIEK på disse to garantiene.

Hvorfor er GIEKs garanti viktig? av to grunner:

  • Det enkelte lånet kan bli lettere å få for bedriften. Dersom prosjektet er godt men risikoen betydelig, eller dersom bedriften allerede har trukket opp tilgjengelig kreditt hos banken sin, kan GIEK-garantien gjøre det enklere for banken å innvilge en ny finansiering til din bedrift.
  • Banknæringen får avlastet milliarder av kroner i risiko av staten. Det gir bankene en høyere samlet utlånskapasitet – så de kan strekke seg oftere og lenger for bedriftskundene.

Garantiene er forøvrig ikke gratis. GIEK må ta betalt, hvilket skjer ved at banken overfører en del av renten til GIEK.

Hvordan får man GIEK-garanti?

  1. Spør deg selv: går mye av min produksjon indirekte eller direkte til eksport? Er min bedrift kredittverdig? Kan jeg dokumentere god leveringsevne?
  2. Skaff informasjon på GIEKs nettside: internasjonaliseringsgaranti
  3. Hør med banken din om de kjenner til GIEKs nye garantier.
  4. Be banken kontakte oss, eller kontakt GIEK v/ Anne Christin Døvigen eller Jasna Stojanovic.