Nasjonal kadettordning: Mer brukervennlig database er nå lansert

Maritimt Forums nasjonale kadettkoordinator, Tor Egil Fjelde, har bidratt mye til at 480 studenter fikk kadettplass i 2018. Nå er også ny kadettdatabase lansert, til glede for både studenter og rederier.

Fjelde Tor Egil Web
Hvert år skal i overkant av 500 studenter ha kadettplass

Den nye portalen er blitt mer brukervennlig, den oppfyller personvernkravene og støtter opp under arbeidet med å skaffe nok kadettplasser.

-Kadettdatabasen.no er et veldig viktig hjelpemiddel for å hjelpe de som tar operativ, maritim utdanning med å få løst kravet om fartstid. Det er flott at vi nå har fått oppgradert databasen -- dette vil gjøre jobben min enklere, sier Maritimt Forums nasjonale kadettkoordinator, Tor Egil Fjelde.

Maritimt Forum har på vegne av næringen administrert kadettdatabasen siden 2006. I fjor ble det innledet et nært og godt samarbeid mellom Maritimt Forums kadettkoordinator og Maritim Utdanning i Haugesund, ikke minst i fm. deltakelse på skolebesøk.

www.kadettdatabasen.no