Nasjonal prestisjeordning til maritim utdanning

Med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som vertskapsinstitusjon har COAST-konsortiet fått status som Senter for fremragende utdanning (SFU).

Rektor Petter Aasen Usn
USN-rektor Petter Aasen -- Foto: Knut Jul Meland / USN

Torsdag 12. desember presenterte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø fire nye sentre for fremragende utdanning (SFU). Ett av de fire nye SFUene legges til Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som er vertskapsinstitusjon for COAST-konsortiet som foruten USN består av Høgskulen på Vestlandet, NTNU Ålesund og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

— Dette er et godt eksempel på samarbeid og arbeidsdeling innenfor maritim profesjonsutdanning. Alle institusjonene jobber sammen for å utvikle ny kunnskap sammen og infrastruktur som kan deles, sier Petter Aasen, rektor ved USN.

COAST står for Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment, og kan nå vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Sentralt i senteret står bruk av simulering, virtual reality og lignende undervisningsmetoder som skal gi studenter økt digital maritim kompetanse og forberede dem på arbeidslivet.

Sentre for fremragende utdanning (SFU) ble opprettet i 2010 som en nasjonal prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning. Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som forvalter ordningen.

– Fagmiljøene som får denne statusen er fremragende på et internasjonalt nivå. De har vist at de er nyskapende i sitt arbeid med utdanning og har store ambisjoner for videre utvikling, sier Direktør i Diku, Harald Nybølet.

SFU-statusen er en fjær i hatten for satsingen ved USN og de tre andre høyere maritime utdanningsinstitusjonene. Prosjektet bygger på tett og godt samarbeidet gjennom MARKOM2020-prosjektet, som er et utviklingsprosjekt for å løfte maritim utdanning og bidra til kompetanse i verdensklasse.