Nesten alle har fått kadettplass

Kadettoversikten pr 30. november viser at 482 kadetter har fått plass.

Fjelde Tor Egil Web
Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum er ansvarlig for at studentene får kadettplasser.

Hele 482 kadetter av totalt 489 har nå fått plass for opplæring om bord i et skip. Nå er det altså bare sju kadetter som ikke har fått kadettplass.

- Det er imponerende gode tall. Jeg har aldri opplevd maken, sier Tor Egil Fjelde i Maritimt Forum som arbeider for å få de som utdanner seg ved maritime fagskoler og maritime høgskoler ut i den obligatoriske opplæringstiden til sjøs. Uten slik opplæringstid på båt, kan ikke kandidatene utløse sertifikater for å kunne seile som maskin- eller dekksoffiserer.

Det er bare en enkel maskinkadett uten kadettplass, mens det er seks nautikere som står uten plass. Fem av de er fra Høgskolene. På samme tid i fjor var det 40 kadetter som sto uten kadettplass.

- Dette er positivet for studentene, men uheldig for rederiene som trenger kadetter. Rederiene som er med i nettolønnsordning skal jo ha opplæringsstillinger, sier Fjelde som blant annet kan glede seg over at Hurtigruten igjen tar inn kadetter (14 stykker) etter å ha vært uten kadetter ett år. Mens Havforskningsinstituttet fortsatt glimrer med sitt fravær.

PS: Etter at vedlagte kadett oversikt ble laget, har ytterligere to fått plass. Det er nå tomt for maskinkadetter. Fjelde mener at alle skal ha fått plass før jul

Les hele kadettoversikten her.