Regjeringen lanserer handlingsplan for grønn skipsfart

- Vi er svært positive til at regjeringen legger fram en handlingsplan for grønn skipsfart og forventer at de gode intensjonen følges opp av konkrete tiltak i Statsbudsjettet som legges fram i oktober, sier Fride Solbakken daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

Handlingsplan Grønn Skipsfart 2019
Norge er ledende i verden på grønn skipsfart. I handlingsplanen forsterker regjeringen tiltakene for å få ned utslippene fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåter. Foto: iStock

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I dag lanserte regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart som vil være et viktig verktøy for å nå dette målet.
- Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt. Slik bidrar vi til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) og Dag-Inge Ullstein (KrF) la hun fram en handlingsplan for grønn skipsfart torsdag 20. juni.
– Norge er ledende i verden på grønn skipsfart. I handlingsplanen for grønn skipsfart forsterker vi tiltakene for å få ned utslippene fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåter. Vi må handle mye raskere for å halvere utslippene innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I handlingsplanen foreslår regjeringen blant annet å ta initiativ til en dialog med relevante næringsaktører for å drøfte en mulig intensjonsavtale for flåtefornyelse for lasteskip, samt kartlegge utfordringer med finansiering av miljøvennlig flåtefornyelse for nærskipsfrakteflåten med sikte på å forbedre rammevilkårene for miljøvennlig flåtefornyelse.
- Skipsfarten er den mest energieffektive transportformen vi har, men det er fortsatt store muligheter for å redusere utslipp. Det er derfor svært bra at regjeringen ønsker å følge opp ambisjonen om å overføre mer gods fra vei til sjø, og se på hvordan de kan bidra med finansiering av fornyelse av nærskipsflåten, avslutter Solbakken.

Les handlingsplanen for grønn skipsfart her