Regjeringens oppdaterte havstrategi skal gi en sammenhengende og konsistent havpolitikk

Regjeringen kom et godt stykke på vei med havstrategien "Ny vekst, stolt historie", lansert våren 2017. Nå skal havpolitikken oppdateres, gjøres mer konsistent og utfordre nye områder.

Danile Bjarmann Simonsen Nfd
Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen møtte styret i Maritimt Forum 20. mars - Foto: Inviso/Knut Neerland

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen møtte styret i Maritimt Forum 20. mars for en uformell gjennomgang av målsettingene med regjeringens oppdaterte havstrategi.

- Det blir ingen ny strategi, men snarere en oppdatering, som skal tette noen av hullene i den forrige strategien fra 2017, sa statssekretær Bjarmann-Simonsen.

Statssekretæren kunne også avsløre at kompetanse og digitalisering er to temaområder som vil få mer plass i den oppdaterte utgaven, som ventes offentliggjort før sommeren.

Maritimt Forum hadde få dager før dette møtet allerede avleverte sine skriftlige innspill til Nærings- og fiskeridepartementet -- les våre innspill i denne linken.