Regjeringsplattformen viderefører satsing på havnæringene

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti presenterte i går 17.9 2019 den nye politiske plattformen for en flertallsregjering. Plattformen viderefører regjeringens ambisjoner for havnæringene som viktige for bærekraftig verdiskaping.

Ivar Engan
Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum

– Den nye plattformen inneholder mye av det samme som Jeløya-plattformen fra januar 2018. Formuleringene er nesten identiske og noe annet ville kanskje vært overraskende, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

- Regjeringsplattformen viderefører hovedlinjene i den maritime politikken og bidrar til stabile rammevilkår. Vi er tilfreds med at grønn skipsfart prioriteres og satsingen på næringsrettet FoU skal videreføres.

Det er to interessante nye formuleringer i den nye politiske plattformen:

• Regjeringen vil nå også stille krav til om utslippsfrie eller fornybare løsninger i offentlige også når det gjelder hurtigbåtanbud der det ligger til rette for det. Tidligere gjaldt dette bare fergeanbud.

• Regjeringen vil «Vurdere om det kan innføres krav om lav- og nullutslippsløsninger for nye driftsfartøy i fremtidige tillatelser til petroleumsproduksjon». Dette er nytt fra Jeløya plattformen.

- Regjeringens ambisjoner for bærekraftig næringsutvikling i maritim næring er i tråd med hva vi Maritimt Forum mener. Nå gjenstår det å omsette fine ord til konkret handling, sier Ivar Engan.