Søk om midler til designdrevet innovasjon i 2019

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. I 2019 ligger det over åtte millioner i potten! Søknadsfrist er 16. mai 2019.

Blue Eye
Bilde: Blueye

Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut økonomisk støtte til oppstarten av innovasjonsprosjekter i næringslivet gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Siden 2009 har vi delt ut mer enn 69 millioner kroner til 164 forskjellige prosjekter over hele landet innen alle typer bransjer og samfunnssektorer, som bygg og anlegg, energi, ferdigvare, helse, miljø, offshore, matproduksjon, reiseliv og transport.

Resultatene har så langt vært svært gode, og mange av prosjektene har blitt realisert.

Innovasjonsprogrammet ønsker flere søkere fra maritim næring og vi oppfordrer våre medlemmer som går med et innovasjonsprosjekt i magen om å søke.

Mer informasjon om DIP finer dere her: https://doga.no/aktiviteter/design-og-innovasjon/dip/mer-midler-til-designdrevet-innovasjon-i-2019/

Har du spørsmål kan rådgiver Celina Røstgård Flatner kontaktes på crf@doga.no.