Stor økning i søkere til maritime utdanninger

Maritime utdanninger fortsetter å øke kraftig i popularitet. Tall fra Samordna opptak viser at det er over 15 prosent økning i antall søkere fra i fjor, da det også var rekordmange søkere. Det gjør maritime studier til en av «vinnerne» blant studier som tilbys i Norge. Nasjonalt sett har det totale søkertallet for alle studier i 2019 gått ned med 2,3 prosent.

Maritimt Forum 4

Det er mange faktorer som spiller inn på dette gode resultatet, og mange som skal dele æren for dette, ikke minst næringen selv. Sammen med gode samarbeidspartnere har Rederiforbundet og Maritimt Forum de siste årene tatt grep for å øke rekrutteringen til maritime studier. I tillegg til samarbeid med utdanningsinstitusjonene gjennom MARKOM 2020, har det også vært et økt fokus på kampanjen Maritim Karriere. Gjennom kampanjen har vi vært mer tilstede på de arenaer og kanaler ungdommene bruker, blant annet Snapchat.

I tillegg til høyere søkertall ved de etablerte maritime studiene, har det helt nye bachelorstudiet Maritime Management fått over 160 førstevalgsøkere i oppstartsåret. Bachelor i Maritim management er et pilotprosjekt over fire år, hvor de som har tatt maritim fagskole får mulighet til å studere deltid for å få en bachelorgrad. Studiet svarer på behovet for overgangsordning mellom maritim fagskole- og bachelorutdanning. Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet står bak det nye programmet, som er etterspurt av næringslivet.

Om MARKOM 2020
Siden 2011 har samarbeidsprosjekt MARKOM2020 arbeidet for å løfte maritim utdanning fra fagskole til doktorgrad til et høyere nivå, med mål om at Norge skal være blant de verdensledende innen maritim profesjonsutdanning. Overgangsordningen fra maritim fagskole til bachelor er en viktig del av dette arbeidet. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Rederiforbundet er partner og representerer næringen i MARKOM 2020.

Om Maritim Karriere
Hovedmålet med kampanjen Maritim Karriere er å øke kjennskapen om maritim næring og utdannings- og yrkesmuligheter i næringen. Rederiforbundet og Maritimt Forum står bak prosjektet hvor målet er å sikre kvalifiserte søkere til maritime utdanninger og vise at næringen er attraktiv, relevant og framtidsrettet.