- Vi vil ha en enda bedre maritim politikk

Næringsminister Torbjørn Rød Isaksen innledet Verftskonferansen som åpnet i Ålesund i dag.

Isaksen
Næringsministeren på Verftskonferansen 2019. (Foto: Vivian Jonsson)

Næringsminister Torbjørn Rød Isaksen innledet Verftskonferansen som åpnet i Ålesund i dag. Han dro de store linjene og skrøt uhemmet av den maritime næringens betydning for Norge.

- Jeg mener vi har en bra maritim politikk for at næringen skal kunne utvikle seg videre i en ny tid, men vi kan ikke slå oss til ro med det vi har, vi må videre og bli enda bedre. Alt er i endring og vi møter nye utfordringer. Vi jobber med en maritim stortingsmelding som blir lagt fram neste år, den første på 15 år. Vi gjennomfører møter langs kysten i disse dager for å få innspill til meldingen, sa næringsministeren før han fortsatte:

- Hvorfor skal vi ha en ny stortingsmelding? Vi ønsker å samle trådene i den maritime politikken i en langsiktig strategi, vi ønsker å utvikle bærekraftige løsninger som et svar på klimautfordringene, digitalisering kommer for fullt, det internasjonale handelsregime og fri handel er truet, vi ønsker å gjøre virkemiddelapparatet enklere enn de 180 ordningene som næringen må forholde seg til. Vi er ikke næringsnøytrale, men vi vil heller ikke bli for aktivistisk. Det er dere i næringen som ha muskler til å utvikle løsningene og skape arbeidsplasser. Min jobb er å legge til rette med gode rammebetingelser, norsk eierskap, samferdsel, andre verktøy som finansiering, internasjonale handelsavtaler som blant annet vårt forhold til EU gjennom EØS-avtalen.

Næringsministeren reiser mye. Han var i Kina forrige uke og skal til USA neste uke.

- Hav og maritim næring er alltid på dagsorden og det er stor interesse for hva norske maritim næring kan levere, ikke minst for å bidra til å løse klimautfordringene. Vi har et stort potensial globalt som vi i regjeringen vil bidra til blir realisert. Vi har for eksempel utviklet en Handlingsplan for Grønn Skipsfart. Den skal følges opp. Vi har startet bygging av Ocean Space Laboratories og vi vil bruke 100 nye millioner neste år på grønne løsninger for hurtigbåter og nærskipsfart.

Ove Wilhelmsen, styreleder i Maritim Bransjenæring, åpnet konferansen for 500 deltakere, noe som er i nærheten av rekord for konferansen

Maritim Bransjeforening har jobbet med et sjøkart over hva maritim næringen er og hvor den kan gå videre. Sjøkartet beskriver hvor næringen står i dag, anerkjenner og støtter målene i det grønne skiftet og hvordan vi skal kunne redusere utslippene. Sjøkartet peker videre på: strengere offentlige innkjøp, godt forhold til EU gjennom EØS, behov forfokusering og styrking i virkemiddelapparatet, mer offensive finansieringsordninger, null skatt på arbeidene kapital og behovet for økt digital kompetanse.

- Vi er fortsatt i en omstilling, men bunnen er passert. Det er ny optimisme i næringen, sa Wilhelmsen.

(Skrevet av Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest)