Ber om myndighetstiltak for å opprettholde aktiviteten

- Vi trenger flere kraftige motkonjunkturtiltak for å holde hjulene i gang igjennom krisen, sier Ivar Engan i Maritimt Forum.

Bjarne Hovland
Foto: Bjarne Hovland.

Den norske maritime næringen står ovenfor svært utfordrende tider. Et scenario er at det kan bli nærmere 20 000 færre arbeidsplasser i næringen ved utgangen av 2022 enn ved inngangen til 2020, i følge Menon Economics. Det kan bety en halvering av Norges neste største eksportnæring fra 2015 til 2022.

Noen av tiltakene som Maritimt Forum har foreslått, er iverksatt av regjeringen. Men flere av de viktigste tiltakene, som ville gitt økt aktivitet gjennom krisen, er fortsatt ikke gjennomført.

- Maritim næring har et stort vekstpotensial etter korona. Verden trenger mat, energi og mineraler og havet er en del av løsningen. Men først næringen må vi komme oss velberget gjennom den største krisen i moderne tid og til det trenger vi flere tiltak fra myndighetene, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Her er Maritimt Forum sine innspill til myndighetstiltak i kortform:

Forsering av statlige skip

Å forsere bygging av nye statlige skip, som staten allerede har planer om å bygge, vil gi økt aktivitet i hele klyngen. Det er nødvendig å avsette 500 mill. kroner til videre utredning av minerydderkonseptet «Vanguard» til Sjøforsvaret.

Forlenge tiltaket om midlertidig fjerning av taket i refusjonsordningen for norske sjøfolk

Tiltaket vil forhindre permitteringer og oppsigelser av norske sjøfolk Fjerning av beløps­begrensninger i tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk for femte og sjette termin, 2020 og for hele 2021.

Finansieringsordninger for krisetider

Maritim industri er en kapitalintensiv næring som er i ferd med å få betydelige finansieringsproblem. Derfor bør:

 • en ny og midlertidig ordning etableres gjennom GIEK der staten stiller garantier, herunder refundgarantier til verftene.
 • kompensasjonsordningen endres, slik at tilskuddet ikke reduseres som følge av et regnskapsmessig underskudd i selskapet.
 • en ekspertenhet etableres med høy kompetanse på offentlige anbud
 • det gis bidrag til å dekke ekstraordinære utgifter til smittevern, testing og karantene.
 • en ordning for resirkulering av utrangerte norske fartøy etableres
 • ordningene som muliggjør klima- og miljøutbedring i eksisterende flåte styrkes
 • handlingsrommet for å forlenge løpetiden for statlig skipsfinansiering utredes
 • nye ordninger etableres under ENOVA som gir støtte til lasteeiere, og åpne for at Nysnø kan gi støtte til flere maritime prosjekter

Grønn omstilling i skipsfarten

Grønn maritim omstilling vil gi en betydelig sysselsettingseffekt og nye muligheter for økt eksport i et voksende globalt marked. Derfor bør:

 • en ordning for resirkulering av utrangerte norske fartøy etableres
 • ordningene som muliggjør klima- og miljøutbedring i eksisterende flåte styrkes
 • handlingsrommet for å forlenge løpetiden for statlig skipsfinansiering utredes
 • nye ordninger etableres under ENOVA som gir støtte til lasteeiere, og åpne for at Nysnø kan gi støtte til flere maritime prosjekter

Les hele innspillpakken til Maritimt Forum her.