Enklere, men ikke bedre støtteordning

Den nye ordningen vil nok ikke gi veldig mye økt aktivitet ved verftene, eller føre til en grønnere skipsfart.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg lanserte tidligere denne uken en enkel støtteordning «Batteri i fartøy» hvor bedrifter innen offshore, fiskeri og havbruk kan få økonomisk støtte for å installere batteri og landstrømsystem i både nye og eksisterende fartøy. Målet er å sette fart på utslippskutt til sjøs.

Maritimt Forum mener det er positivt at støtten til å installere batteriløsninger visereføres. Vi hilser også velkommen en enkel søknadsprosess og en større forutsigbarhet for rederiene.

- Den nye ordningen er en videreføring og ikke en ny satsing. Den nye ordningen vil nok ikke gi veldig mye økt aktivitet ved verftene, eller føre til en grønnere skipsfart, sammenlignet med de ordningene næringen har hatt fram til nå, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Tilskudd til elektrifisering var bedre for noen år tilbake, da kunne Enova gi opp til 50 % i støtte til innovasjonsprosjekt. I den nye ordningen «Batteri i fartøy» vil installering av batteri i en PSV utløse kr 8000,- i en brønnbåt kr 9000,- og en fiskebåt kr 18000,- i støtte pr kWh i batterikapasitet. Det vil for de fleste fartøytyper bety en støtte på rundt 20-30 % av de totale kostnadene ved å bygge om, installere og ta i bruk en batteripakke. For nybygg blir støtten prosentvis litt høyere.

Maritimt Forum har fremmet forsering av ombygging av den eksisterende offshorefartøy til grønn hybrid som ett av de viktigste krisetiltakene myndighetene må prioritere.

- Dessverre vil ikke «Batteri i fartøy» føre til flere ombygginger av offshorefartøy. Støtten til ombygging er for lav og offshore-rederiene har ikke evne til å ta kostnadene på egen kappe i dagen situasjon, da må i tilfelle kundene, altså oljeselskapene, betale, sier Engan.

Å bygge om rundt 100 offshoreskip til hybrid vil kunne bidra til å nå klimamålene om 50 % kutt i klimagassutslippene fra innenriks skipstrafikk innen 2030. En ombygging må før eller siden skje, og da mener Maritimt Forum at den bør forseres i en periode med lavere aktivitet i næringen.

Les mer om ordningen her.