EU med ambisiøs strategi for havenergi

I et rykende ferskt strategidokument kommer det frem at EU-kommisjonen ser for seg investeringer på 800 milliarder EURO i energi fra havet frem mot 2050.

Tina Bru
Olje- og energiminister Tina Bru åpnet Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i juni i år.

Havvind vil utgjøre hovedtyngden av denne energien. Man ser for seg vekst i installert havvindkapasitet fra dagens 12 GW til 60 GW i 2030 og 300 GW i 2050.

Strateginotatet er sendt fra EU-kommisjonen til EU-parlamentet og andre EU-instanser og datert den 19. november. Det varsler et fundamentalt taktskifte i forhold til nåværende utvikling og sier i klartekst at fornybar energi fra havet skal bli avgjørende i Europas energisystem. Målet er å oppnå klimanøytralitet i 2050.

EU-kommisjonen tillyser en europeisk konferanse for fornybar energi fra havet. Konferansen skal avholdes i 2021 på «høyt nivå» som det heter i strateginotatet.

– Dette er gode og spennende nyheter fra Brussel. Norsk maritim leverandørindustri kan bli en viktig bidragsyter for at EU skal nå sine mål for ren energi fra havet. Derfor må vi parallelt utvikle et hjemmemarked. Det som nå skjer på Hywind Tampen og olje- og energiminister Tina Bru sin åpning i sommer av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvind, er viktige skritt på denne veien, sier Ivar Engan i Maritimt Forum.