Fergetakstene vokser og vokser

Fylke og stat skylder på hverandre, og de som bruker fergene må betale.

Møte Dale På Ferga
Her møter samferdselsministeren representanter for fergeopprøret om bord i ferga mellom Vestnes og Molde. Fra høyre ser vi Jon Georg Dale (Frp), Lars Hagseth og Joachim Orvik begge fra aksjonsgruppa Protest mot økte fergetakster, Bernt Brandal, ordfører i Hareid og Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest. (Foto: Tore Johan Øvstebø)

Det er konklusjonen etter at representanter for fergeopprøret møtte samferdselsminister Jon Georg Dale på ferga mellom Vestnes og Molde tirsdag 7. januar.

Det var aksjonsgruppa «Protest mot økte fergetakster» i samarbeid med Maritimt Forum Nordvest som hadde fått til møtet med samferdselsministeren. Utgangspunktet for møtet var den dramatiske økningen i fergetakstene de reisende nå opplever i blant annet Møre og Romsdal.

Grovt regnet kommer det nå en takstøkning på rundt 30 %, og den kommer på toppen av en økning på 10-15 % de siste tre årene. Prisene vil fortsett oppover med grovt regnet 20 % når Autopass innføres til sommeren. Da begynner det å nærme seg en dobling på fire år.

Derfor er det et gryende fergeopprør på gang som blant annet har ført til et opprop fra 46 kystordfører med krav om at Staten innfører makstakster på fergene og kommer med mer penger til fergene i revidert nasjonalbudsjett til våren.

- Dette handler om framtida til kystsamfunn som er avhengig av fergene. Næringsliv, kulturliv, arbeidsliv og alt annet liv vil bli hardt rammet, sa Joachim Orvik fra Midsund til samferdselsministeren. Orvik tok i november initiativet til en Facebook gruppa som nå har 25 000 medlemmer bare i Møre og Romsdal.

De tre største fergefylkene Vestland, Møre og Romsdal og Nordland mener seg underfinansiert med 7-800 millioner. Samferdselsministeren avviser denne påstanden og mener at staten har finansiert opp fylkene for å fornye fergeflåten til lav- og nullutslippsløsninger.

– Når fylkene ikke prioriterer penger til ferje, så kommer ikke pengene fra noen andre. Dette er fylkespolitikerne sitt ansvar, sa Dale.

Maritimt Forum Nordvest ga uttrykk for at det ikke er akseptabelt for næringslivet å bli pålagt slike utgifter som det nå legges opp til. En 12 minutters fergetur vil for eksempel koste over 800 kroner for en trailer som skal frakte varer inn eller ut fra øya. - Vi forventer at stat og fylke setter seg sammen og finner en løsning som ikke rammer oss som er avhengig av fergene på denne måten, så daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest.

Se debatt i Dagsnytt 18 om fergetakstene her: https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202001/NNFA56010920/avspiller