Forenkler og forbedrer logistikken for offshore oljelaster

Hilde Smedal Thunes, chief operating officer i SeaLoading, presenterte SeaLoading under Maritimt Forums samling i Arendal. Oljen skal raskere og billigere fra felt offshore til marked.

Hilde Smedal Thunes
Hilde Smedal Thunes

SeaLoading er et norsk rederi som har utviklet og eier et skipskonsept kalt Cargo Transfer Vessel (CTV). Det proprietære CTV konseptet er designet for å bringe oljen raskere og billigere fra felt offshore til markedet.

Mindre utslipp

- SeaLoadings løsning gir betydelige tids- og kostnadsbesparelse for kundene. I tillegg ser vi, sammen med våre kunder, at utslippene knyttet til lasteoperasjonen reduseres. I SeaLoading er vi stolte av å bidra til å redusere klimagassutslippene knyttet til offshore lasting av olje med vår innovative løsning, sier Hilde Smedal Thunes.

Knutsen-NYK i Haugesund og Altera Offshore (tidligere Teekay Offshore) i Stavanger er størst i verden på bøyelastoperasjoner og med SeaLoading som ny aktør, befester Norge sin posisjon som verdensledende innen offshore lasting av olje.

SeaLoading eies av Cefront Holding og Mitsui O.S.K Lines og drives fra Arendal i Norge. Selskapet ble etablert i 2013, men erfaringsbasen i virksomheten har røtter tilbake til da bøyelasting ble tatt i bruk i Nordsjøen på 1970-tallet.

Testet og i drift i Brasil

– CTV løsningen egner seg meget godt for de fleste markeder der man laster olje til havs. Vi har testet ut løsningen vår i Brasil og er nå i drift der med vårt første skip for et av verdens største oljeselskaper. Løsningen egner seg også svært godt som et alternativ til offshore lastebøyer, som for eksempel CALM-bøyer, og er konkurransedyktig mot direkte lasting i mange områder, forteller Hilde Smedal Thunes.

I Brasil er logistikk-kjeden i dag at en bøyelaster henter oljen fra en FPSO og bringer den til en terminal på land eller mer vanlig, at oljen lastes fra en bøyelaster til en konvensjonell tanker via STS for så å eksporteres til andre land. Det er leddet mellom FPSO og oljeterminal/STS operasjon SeaLoadings CTV forenkler i Brasil.

Direkte overføring fra FPSO til oljetanker

– Vi har utviklet et fartøy som lar en overføre oljen fra FPSO-en direkte over i en konvensjonell oljetanker uten at man trenger å gjøre endringer verken på FPSO eller oljetankeren. Vi er på mange måter en adapter som kobler markedet direkte på offshore installasjonen. Dermed kan oljetankeren gå direkte til markedet med oljen med alle de fordeler det innebærer, sier Smedal Thunes.

Med CTV tar det sjeldent mer enn 2-3 dager før oljen er lastet fra FPSOen ombord på den konvensjonelle tankeren. I Brasil i dag kan denne operasjon ta alt fra 7 – 20 dager avhengig av lokasjon, vær, problemer i havn, og så videre.

Økt forutsigbarhet

- Den økte forutsigbarheten er et viktig element for kundene. CTV designet tillater lasting til alle slags tankskip, inkludert VLCC, og gir dermed kunden økt fleksibilitet i forhold til lastestørrelse, sier Smedal Thunes.

SeaLoading har vært gjennom tøffe tekniske og kommersielle kvalifiserings runder med flere av verdens største oljeselskaper for å få godkjent sin løsning, og har samarbeidet tett med kunder og ledende leverandører for å kvalitetssikre CTV konseptet i alle ledd både teknisk, operasjonelt og kommersielt.

– Fordelen med SeaLoading er ikke bare tidsbesparelsen. Det handler også om god oppetid og færre laste- og losseoperasjoner. Dette gir bedre sikkerhet og redusert risiko for miljøskade. Risikoen for forsinkelser ved terminal/STS operasjon fjernes sammen med kostnadene ved anløp terminal og/eller lagring. CTV konseptet øker fleksibiliteten og forutsigbarheten i logistikk-kjeden samtidig som man reduserer drivstofforbruket betydelig og dermed klimagassutslippene, sier Hilde Smedal Thunes.

(Tekst og foto SMe)